Gå tilbage

Mandag d. 3. april 2023 kl. 19.00, lærerværelset på Stepping Friskole.

Dagsorden ifølge vedtægterne, med forslag om vedtægtsændring i § 9 med ændring til 2 ugers varsel samt annoncering på et lokal brugt socialt medie, skolens hjemmeside samt på den aktuelle interne platform som skolen anvender. Desuden forslag om at slette krav om medlemslister i § 14.

Forslag til behandling indsendes 3 uger før.

Vedtægt og navne på bestyrelsen findes på skolens hjemmeside under ”Bestyrelse og Støtteforening”

På bestyrelsens vegne  

Ann-Grete Edelberg