Gå tilbage

Stepping Friskole

Årsplan for 2016/2017

Mandag d. 8. aug. kl. 9.00 – 12.00    Skolestart

Kl. 9.00-9.40                                Velkomst og morgensang
Kl. 9.40-10.20                             Pause og Rundstykker
Kl. 10.30-11.45                           I klasserne
Kl. 11.45-12.00                           Afslutning i salen

Forældre er velkommen.

Forældremøder kl. 16.00-17.30

15. august  0. klasse
16.  august 3. klasse
17. august 9. klasse
22. august 4. klasse
22. august 5. klasse
23. august 2. klasse
24. august 1. klasse
25. august 6. klasse
29. august 7. klasse

Torsdag d. 1. – fredag d. 2. september.

Alle klasser er på introtur med 1 overnatning.

Lørdag d. 17. sep. 9.00-14.00                        Arbejdsdag

Vi forskønner skolen. Alle medbringer lidt til det fælles frokostbord.

Torsdag d. 13. oktober  Teateraften Overbygning kl. 18.30-21

7. – 8. & 9. klasse optræder (Mere info senere). Vi spiller teater i salen. Alle familier medbringer lidt kage til kaffen. Efter forestillingen er det vigtigt, at alle forældre hjælper med at få scenen pillet ned, musik og stole af vejen og gjort klar til morgensang dagen efter. Det tager ingen tid når vi løfter i flok.

Mødehold 9 laver kaffe og dækker bord.

Der er generalprøve torsdag formiddag kl. 10.30

Fredag d. 14. okt. Skolernes motionsdag

Vi starter med en kort morgensang i salen og løber derefter afsted. Alle elever har fri 13.15. Husk at børnene skal have motionstøj og sko på i skole. Hvis der er forældre eller søskende der har tid til at løbe med, er det kun hyggeligt, så kom frisk hvis I har fri.

Uge 42 Efterårsferie.

Fritidsordningen er åben.

Torsdag d. 3. nov. kl. 15.00-17.30 Åben skole og Indskrivning

Indskrivning til den kommende børnehaveklasse.

Uge 45 Overbygningen har terminsprøver/testdage.

  1. -9. klasse har terminsprøver.

Torsdag d. 7. november kl. 12.00 – 14.00 

Plante træer. Genplant planeten, hos Claes Adel.

 Uge 46

  1. & 9. klasse er i praktik.

Torsdag d. 24. nov. kl. 18.30-21.30 Kransebindingsaften

Vi binder kranse og laver dekorationer til julemarkedet. Alle er velkommen. Medbring gerne pyntegrønt eller andet som kan bruges i produktionen hvis I ligger inde med det. Tag gerne noget sødt med til kaffen. Mødehold 7 laver kaffe og stiller tingene frem.

Fredag d. 25. november kl. 16.00

Vi mødes og gør klar til julemarkedet.

Lørdag d. 28. nov. kl. 13-17 Julemarked

Skolens årlige julemarked er for os en højtid. Det er der hvor forældre, lærere og elever sammen hjælper hinanden med at tjene penge til vores lejrture. Det plejer vi at være rigtig gode til. Alle forældre får en opgave, som de den dag skal løse. Der kommer nærmere info. Hvert bestyrelsesmedlem står som tovholder for en af boderne. Julemarkedet er en god mulighed for evt. kommende forældre, til at se og mærke stemningen på skolen.

Så inviter alle i miles omkreds til en hyggelig dag på Stepping Friskole. Overskuddet går til lejrturene. Vi skal også bruge nogle små pakker til fiskedammen. Pakkerne må gerne være brugt, men helt legetøj som ens egne børn er vokset fra eller er blevet trætte af. Pakkerne skal være pakket ind og påført enten P for pige eller D for drenge. Dagen betragtes som en skoledag og derfor er der mødepligt.

Kontakt Morten eller Ida fra bestyrelsen, hvis du har gevinster, lopper og lign. til julemarkedet.

Tirsdag d. 13. december Bedsteforældredag (info følger senere).

Tirsdag d. 20.dec  Juleafslutning (Endelig program følger).
Vi mødes i Stepping Kirke, hvor Love vil holde julegudstjeneste for os. Derefter går vi tilbage til skolen, hvor der er hygges i klasserne. Eleverne må tage en sodavand og slik for kr. 20,- med denne dag.

Dagen slutter kl. 12.00 Fritidsordningen er åben.

Ons. d. 21. dec. 2016 – tirs. d. 3. jan. 2017        Juleferie
Fritidsordningen er lukket til vi starter i skole igen.

Onsdag d. 4. jan kl. 8.00 Vi tager hul på det nye år.
Alm. skema

19. – 27. januar 7. – 9. klasse arbejder med projektopgave.

Onsdag d. 25. januar Teateraften for 0.-3. klasse kl. 18.30 – 20.30

Vi spiller teater i salen. Alle familier medbringer lidt kage til kaffen. Efter forestillingen er det vigtigt, at alle forældre hjælper med at få ryddet op , så der er gjort klar til morgensang dagen efter.

Mødehold 3 laver kaffe og stiller borde op.

Torsdag d. 26. januar Teateraften for 4.-6. klasse kl. 18.30 – 20.30

Vi spiller teater i salen. Alle familier medbringer lidt kage til kaffen. Efter forestillingen er det vigtigt, at alle forældre hjælper med at få scenen pillet ned, musik og stole af vejen og gjort klar til morgensang dagen efter. Det tager ingen tid når vi løfter i flok.

Mødehold 4 laver kaffe og stiller borde op.

Uge 7    d.  11. – 19. februar    Vinterferie
Fritidsordningen er åben.

Onsdag d. 22. februar Friskoleaften.
Friskoleaftenerne er et af de steder hvor fællesskabet gerne skulle få næring.
Alle medbringer noget sødt til kaffen.
Mødehold 10 laver kaffe og dækker bord.

Mandag d. 13. marts kl. 19.00 Ekstraordinær Generalforsamling

Vedtægtsændringer, samt bestyrelsens økonomiske bemyndigelse til kommende daginstitution.

Mandag d. 27. marts kl. 19.00 – 21.30 Generalforsamling

Alle familier forventes at deltage og vigtigt at der meldes afbud hvis man er forhindret.

Mødehold 1 & 8  dækker bord og laver kaffe. Alle medbringer lidt godt til kaffen.

Mandag d. 3. april – 7. april
9. klasse på udlandsrejse

Uge 15 lørdag d. 8. – mandag d. 17. april. Påskeferie
Fritidsordningen er lukket.

Søndag d. 7. maj Konfirmation i Stepping
Mandag d. 8. maj Blå mandag for konfrimanderne

Tirsdag. d. 9. maj kl. 16.00 – 20.00     Arbejdsaften

Vi mødes kl. 16 eller når folk har fri fra arbejde. På arbejdsaftenerne har bestyrelsen i samarbejde med personalet arrangeret forskellige ting på skolen, der skal laves. Der er sat nogle formænd på til opgaverne og I skulle gerne et par dage forinden modtage en opgaveoversigt, så kan I selv se, hvor I kan give en hånd med. Der skal være tid til at snakke og børnene leger eller hjælper hvor de kan. Mødehold 6 Sørger for at at grillen er tændt, der skal stilles borde op, så vi kan spise vores medbragte mad. Alle medbringer deres egen aftensmad.

Mandag d. 15. maj – 19. maj Englandstur
Lejrskole for 7. – 8. klasse

Tirsdag d. 16. maj – 19. maj Fælles lejrtur
Lejrskole for 0. – 6. klasse

Torsdag d. 25. maj – søndag d. 28. maj Kr. Himmelfartsferie
Fritidsordningen er lukket fredag d. 26. maj

3. – 5. juni pinseferie

Mandag d. 19. juni  Skolepatrulje klassetur

Torsdag. d. 22. juni kl. 18.30-21.00 Skoleafslutning i hallen (program følger senere).

Dimension for afgangseleverne.
Vi skal tage afsked med de elever der er forlader skolen.
Eleverne har forberedt forskellige aktiviteter og ting de gerne vil vise.
Vi ønsker hinanden god sommer.

Mødehold 2 & 5 dækker bord og laver kaffe. Alle familier medbringer noget til det fælles kaffebord.

Fredag d. 23. juni   kl. 8.00-12.00          Sidste skoledag (info følger senere).

Lør. d. 24. juni –  d. **. aug.        Sommerferie

*Da vi følger Kolding Kommunes ferieplan kendes denne dato ikke endnu.

Uge 28, 29 og 30
Skolefritidsordningen holder lukket.

Lørdag d. ** august kl. 6.00 – 15.00                 Hovedrengøring.

Lørdag ca. 1 uge før skolestart er der hovedrengøring. Mødeholdene gør skolen hovedrent i de områder de får tildelt, så børnene kan komme tilbage til en frisk og ren skole. Der er mødepligt for alle. Hvis man er forhindret skal man kontakte kontoret for at hjælpe på et andet tidspunkt. Alle medbringer en ret til det fælles frokostbord.

Der kan forekomme ændringer i årsplanen.