Gå tilbage

 

Årsplan for 2018/2019

 

Mandag d. 13. aug. kl. 9.00 – 12.00    Skolestart

Forældre er velkommen.

Torsdag d. 30. august – fredag d. 31. august

Introture for alle klasser med en enkelt overnatning.

10. – 11. september Fotografering på skolen

Lørdag d. 15. sep. 9.00-13.00                        Arbejdsdag

Alle er velkomne. Medbring lidt til det fælles frokostbord.

Torsdag d. 11. oktober  Teateraften Overbygning kl. 18.30-21.00

7.-9. klasse spiller teater i salen.
Alle er velkomne, 10 kr. i entre.
9. klasse sælger kaffe og kage

9. klasses forældre laver kaffe og dækker bord.

Der er generalprøve torsdag formiddag

Fredag d. 12. okt. Skolernes motionsdag kl. 8.00 – 12.00

Husk at børnene skal have motionstøj og sko på i skole. Hvis der er forældre eller andre der har lyst til at deltage, er det kun hyggeligt, så kom frisk.

Mandag d. 12. november kl. 16.00 – 17.30 Indskrivning

Indskrivning til den kommende børnehaveklasse.

Torsdag d. 29. nov. kl. 18.30-21.30 Kransebindingsaften

Vi binder kranse og laver dekorationer til julemarkedet. Alle er velkommen. Medbring gerne pyntegrønt eller andet som kan bruges i produktionen hvis I ligger inde med det. Tag gerne noget sødt med til kaffen. 6. klasse med forældre laver kaffe og stiller tingene frem.

Fredag d. 30. november kl. 16.00 – 18.00

Vi mødes og gør klar til julemarkedet.
7. klasse med forældre hjælper med opstilling og klargøring.

Lørdag d. 1. dec. kl. 11.00 – 15.00 Julemarked

Skolens årlige julemarked er for os en højtid. Det er der hvor forældre, lærere og elever sammen hjælper hinanden med at tjene penge til vores lejrture. Det plejer vi at være rigtig gode til. Alle forældre får en opgave, som de den dag skal løse. Der kommer nærmere info. Hvert bestyrelsesmedlem står som tovholder for en af boderne. Julemarkedet er en god mulighed for evt. kommende forældre, til at se og mærke stemningen på skolen.

Så inviter alle i miles omkreds til en hyggelig dag på Stepping Friskole. Overskuddet går til lejrturene. Vi skal også bruge nogle små pakker til fiskedammen. Pakkerne må gerne være brugt, men helt legetøj som ens egne børn er vokset fra eller er blevet trætte af. Pakkerne skal være pakket ind og påført enten P for pige eller D for drenge. Dagen betragtes som en skoledag og derfor er der mødepligt.

Kontakt bestyrelsen, hvis du har gevinster, lopper og lign. til julemarkedet.

5. klasse og deres forældre skal være behjælpelige med at indsamle gevinster til julemarkedets tombola.

Fredag d. 21.dec  Juleafslutning 8.30 – 12.00
Vi mødes i Stepping Kirke, hvor Love vil holde julegudstjeneste for os. Derefter går vi tilbage til skolen, hvor der er hygges i klasserne. Eleverne må tage en sodavand og lidt slik med denne dag.

Dagen slutter kl. 12.00 Fritidsordningen er åben.

Fredag d. 4. jan. kl. 8.00 Vi tager hul på det nye år.
Alm. skema

Tirsdag d. 22. januar Friskoleaften kl. 19.00 – 21.30
Friskoleaftenerne er et af de steder hvor fællesskabet gerne skulle få næring.
Alle medbringer noget sødt til kaffen.

8. klasse og deres forældre laver kaffe og dækker bord.

Torsdag d. 7. februar Teateraften for 4.-6. klasse kl. 18.30 – 21.00

4.-6. klasse spiller teater i salen. Alle er velkommen, 10,- kr. i entre.
8. klasse sælger kaffe/kage

4. klasses forældre laver kaffe og stiller borde op.

D. 24. februar – 3. marts
9. klasse på udlandsrejse

D. 27. marts kl. 19.00 – 21.00 Generalforsamling

Alle familier forventes at deltage, det er vigtigt at der meldes afbud hvis man er forhindret.

0. – 1. klasses forældre dækker bord og laver kaffe.

Alle medbringer lidt godt til kaffen.

D. 7. april – 11. april
Lejrskole for 7. – 8. klasse

11. april Teateraften for 0.-3. klasse kl. 18.00 – 20.00

0.-3. klasse spiller teater i salen. Alle er velkommen, 10,- kr. i entre.
7. klasse står for salg af kaffe/kager.
3. klasses forældre laver kaffe og stiller borde op.

Søndag d. 5. maj Konfirmation i Stepping

D. 7. maj – 10. maj Fælles lejrtur til Møgelø
Lejrskole for 0. – 6. klasse

Tirsdag. d. 14. maj kl. 16.00 – 20.00     Arbejdsaften

Vi mødes kl. 16 eller når folk har fri fra arbejde. På arbejdsaftenerne har bestyrelsen i samarbejde med personalet arrangeret forskellige ting på skolen, der skal laves. Der er sat nogle formænd på til opgaverne og I skulle gerne et par dage forinden modtage en opgaveoversigt, så kan I selv se, hvor I kan give en hånd med. Der skal være tid til at snakke og børnene leger eller hjælper hvor de kan. Vi tænder op i grillen, så vi kan grille vores medbragte mad.

Alle medbringer deres egen aftensmad.

Torsdag. d. 27. juni kl. 18.30-21.00 Skoleafslutning i hallen (program følger senere).

Dimension for afgangseleverne.
Vi skal tage afsked med de elever, der er forlader skolen.
Eleverne har forberedt forskellige aktiviteter og ting de gerne vil vise.
Vi ønsker hinanden god sommer.

2. klasses forældre dækker bord og laver kaffe.

Fredag d. 28. juni   kl. 8.00-12.00          Sidste skoledag

Sidste skoledag. Forældre er meget velkomne til at deltage i afslutningen.

Lør. d. 29. juni –  d. 11. aug. 2019        Sommerferie

*Da vi følger Kolding Kommunes ferieplan kendes denne dato ikke endnu.

29. juni  – 30. juni kl. 6.30 – 12.00     Hovedrengøring.

Det er et rundstykke til de fremmødte kl. 6.30, hvor arbejdsopgaverne fordeles. Kommer man senere hopper man bare på et hold. Mødeholdene gør skolen hovedrent i de områder de får tildelt, så børnene kan komme tilbage til en frisk og ren skole. Der er mødepligt for alle. Hvis man er forhindret skal man kontakte kontoret for at hjælpe på et andet tidspunkt. Alle medbringer en ret til det fælles frokostbord.

Uge 28, 29 og 30
Skolefritidsordningen holder lukket.

               

Der kan forekomme ændringer i årsplanen.