Gå tilbage

Stepping Friskole

Årsplan for 2017/2018

Torsdag d. 10. aug. kl. 9.00 – 12.00    Skolestart

Kl. 9.00-9.40                                Velkomst og morgensang
Kl. 9.40-10.20                             Pause og Rundstykker
Kl. 10.30-11.45                           I klasserne
Kl. 11.45-12.00                           Afslutning i salen

Forældre er velkommen.

Forældremøder kl. 16.00-17.30


22. august         9. klasse
23. august         2. klasse
24. august         1. klasse & 8. klasse

29. august         7. klasse
30. august         5. klasse
  5. september 4. klasse
  6. september 0. klasse & 3. klasse
  7. september 6. klasse

 

Torsdag d. 31. august – fredag d. 1. september.

Introture for alle klasser med en enkelt overnatning.

Lørdag d. 16. sep. 9.00-13.00                        Arbejdsdag

Alle er velkommen. Medbring lidt til det fælles frokostbord.

Torsdag d. 12. oktober  Teateraften Overbygning kl. 18.30-21.00

7.-9. klasse spiller teater i salen.
Alle er velkommen, 10 kr. i entre.
Medbring lidt til det fælles kaffebord.

Mødehold 9 laver kaffe og dækker bord.

Der er generalprøve torsdag formiddag kl. 10.30

Fredag d. 13. okt. Skolernes motionsdag

Vi starter med en kort morgensang i salen og løber derefter afsted. Alle elever har fri 13.15. Husk at børnene skal have motionstøj og sko på i skole. Hvis der er forældre eller andre der har lyst til at løbe med, er det kun hyggeligt, så kom frisk.

Uge 42 Efterårsferie.

Fritidsordningen er åben.

Torsdag d. 2. nov. kl. 16.00-18.00 Åben skole

 

Onsdag d. 8. november kl. 16.00 – 18.30 Indskrivning

Indskrivning til den kommende børnehaveklasse.

Uge 45 Overbygningen har terminsprøver/testdage.

  1. -9. klasse har terminsprøver.

 Uge 46

  1. & 9. klasse er i praktik.

Torsdag d. 30. nov. kl. 18.30-21.30 Kransebindingsaften

Vi binder kranse og laver dekorationer til julemarkedet. Alle er velkommen. Medbring gerne pyntegrønt eller andet som kan bruges i produktionen hvis I ligger inde med det. Tag gerne noget sødt med til kaffen. Mødehold 7 laver kaffe og stiller tingene frem.

Fredag d. 1. december kl. 16.00 – 18.00

Vi mødes og gør klar til julemarkedet.
Mødehold 8 hjælper med opstilling

Lørdag d. 1. dec. kl. 13.00-17.00 Julemarked

Skolens årlige julemarked er for os en højtid. Det er der hvor forældre, lærere og elever sammen hjælper hinanden med at tjene penge til vores lejrture. Det plejer vi at være rigtig gode til. Alle forældre får en opgave, som de den dag skal løse. Der kommer nærmere info. Hvert bestyrelsesmedlem står som tovholder for en af boderne. Julemarkedet er en god mulighed for evt. kommende forældre, til at se og mærke stemningen på skolen.

Så inviter alle i miles omkreds til en hyggelig dag på Stepping Friskole. Overskuddet går til lejrturene. Vi skal også bruge nogle små pakker til fiskedammen. Pakkerne må gerne være brugt, men helt legetøj som ens egne børn er vokset fra eller er blevet trætte af. Pakkerne skal være pakket ind og påført enten P for pige eller D for drenge. Dagen betragtes som en skoledag og derfor er der mødepligt.

Kontakt bestyrelsen, hvis du har gevinster, lopper og lign. til julemarkedet.

 

Onsdag d. 20.dec  Juleafslutning (Endelig program følger).
Vi mødes i Stepping Kirke, hvor Love vil holde julegudstjeneste for os. Derefter går vi tilbage til skolen, hvor der er hygges i klasserne. Eleverne må tage en sodavand og slik for kr. 20,- med denne dag.

Dagen slutter kl. 12.00 Fritidsordningen er åben.

Torsdag. d. 21. dec. 2016 – tirs. d. 2. jan. 2017        Juleferie
Fritidsordningen er lukket til vi starter i skole igen.

Onsdag d. 4. jan kl. 8.00 Vi tager hul på det nye år.
Alm. skema

Mandag d. 22. januar Friskoleaften.
Friskoleaftenerne er et af de steder hvor fællesskabet gerne skulle få næring.
Alle medbringer noget sødt til kaffen. Mødehold 10 laver kaffe og dækker bord.

1. – 8. februar 7. – 9. klasse arbejder med projektopgave.

Torsdag d. 8. februar Teateraften for 4.-6. klasse kl. 18.30 – 21.00

4.-6. klasse spiller teater i salen. Alle er velkommen, 10,- kr i entre.
Medbring lidt til det fælles kaffebord.

Mødehold 4 laver kaffe og stiller borde op.

Uge 7    d.  10. – 18. februar    Vinterferie
Fritidsordningen er åben.

Mandag d. 26. februar – 2. marts
9. klasse på udlandsrejse til Marokko

Onsdag d. 22. marts Teateraften for 0.-3. klasse kl. 18.30 – 21.00

0.-3. klasse spiller teater i salen. Alle er velkommen, 10,- kr. i entre.
7. klasse står for salg af kager. Pris for kage kr. 20,- pr. person.

Mødehold 3 laver kaffe og stiller borde op.

Uge 15 lørdag d. 24. marts – mandag d. 2. april. Påskeferie
Fritidsordningen er lukket.

Onsdag d. 18. april kl. 19.00 – 21.00 Generalforsamling

Alle familier forventes at deltage, det er vigtigt at der meldes afbud hvis man er forhindret.

Mødehold 1 dækker bord og laver kaffe. Alle medbringer lidt godt til kaffen.

 

Søndag d. 6. maj Konfirmation i Stepping
Mandag d. 7. maj Blå mandag for konfirmanderne

Torsdag d. 10. maj – søndag d. 11. maj Kr. Himmelfartsferie
Fritidsordningen er lukket fredag d. 26. maj

Tirsdag. d. 15. maj kl. 16.00 – 20.00     Arbejdsaften

Vi mødes kl. 16 eller når folk har fri fra arbejde. På arbejdsaftenerne har bestyrelsen i samarbejde med personalet arrangeret forskellige ting på skolen, der skal laves. Der er sat nogle formænd på til opgaverne og I skulle gerne et par dage forinden modtage en opgaveoversigt, så kan I selv se, hvor I kan give en hånd med. Der skal være tid til at snakke og børnene leger eller hjælper hvor de kan. Mødehold 6 Sørger for at at grillen er tændt, der skal stilles borde op, så vi kan spise vores medbragte mad. Alle medbringer deres egen aftensmad.

19. – 21. maj pinseferie

Mandag d. 29. maj – 1. juni København
Lejrskole for 7. – 8. klasse

Tirsdag d. 29. maj – 1. juni Fælles lejrtur
Lejrskole for 0. – 6. klasse

4. – 5. juni grundlovsdag (+ 1 ekstra dag)

Mandag d. 25. juni  Skolepatrulje klassetur (6. klasse)

Torsdag. d. 28. juni kl. 18.30-21.00 Skoleafslutning i hallen (program følger senere).

Dimension for afgangseleverne.
Vi skal tage afsked med de elever der er forlader skolen.
Eleverne har forberedt forskellige aktiviteter og ting de gerne vil vise.
Vi ønsker hinanden god sommer.

Mødehold 2 & 5 dækker bord og laver kaffe. Alle familier medbringer noget til det fælles kaffebord.

Fredag d. 29. juni   kl. 8.00-12.00          Sidste skoledag (info følger senere).

Lør. d. 30. juni –  d. 12. aug.        Sommerferie

*Da vi følger Kolding Kommunes ferieplan kendes denne dato ikke endnu.

Uge 28, 29 og 30
Skolefritidsordningen holder lukket.

Lørdag d. 4. august kl. 6.00 – 15.00                 Hovedrengøring.

Lørdag ca. 1 uge før skolestart er der hovedrengøring. Mødeholdene gør skolen hovedrent i de områder de får tildelt, så børnene kan komme tilbage til en frisk og ren skole. Der er mødepligt for alle. Hvis man er forhindret skal man kontakte kontoret for at hjælpe på et andet tidspunkt. Alle medbringer en ret til det fælles frokostbord.

Der kan forekomme ændringer i årsplanen.