Gå tilbage

 

Stepping Natur og Idrætsbørnehus fik det grønne spirer flag første gang februar 2019 og igen marts 2020, marts 2021 og marts 2022.

.Natur pasningsordning | Mettes Grønne Spirer

Samt det blå flag første gang marts 2020

Det særlige Spring Ud-Flag har fokus på den sunde sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt.

Kriterierne for at ansøge om flaget er de samme som for Grønne Spirer-flaget med enkelte ekstra Spring Ud kriterier: 

 • Vi skal inddrage de 18 grundbevægelser og nogle af Spring Ud i Naturens sansemotoriske aktiviteter fra aktivitetskortene. 

 

Handleplan for Stepping Natur og Idræts Børnehave og Vuggestue Det er værdifuldt at:

Vi tror på at leg og læring i naturen kan være med til at skærpe børns sanser, udvikle deres motorik og gøre hverdagen sjovere. Når børn kommer ud i naturen, får de en masse gevinster foræret, som kan styrke deres udvikling. Aktiviteter i naturen kan give vores børn bedre indlæring, sociale færdigheder og selvfølgelig en sundere hverdag. Derfor er det værdifuldt for os, at vores børn udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen og at de derigennem udvikler en respekt for og viden omkring naturen og naturfænomener.

Derfor er institutionen indrettet med:

Vi har tilkøbt et stykke jord ved siden af vores kommende institution, her har vi planer om shelterpladser, bålhytte, køkkenhave og meget andet. Lige nu er ideerne på tegnebrættet, da vi venter på at kunne flytte ind i vores nye lokaler veddette naturstykke. Vi forventer dette sker i sommeren 18’. Indtil da opholder vi osi vores nuværende lokaler der ligger med adgang til sti, skov og sø område, som vi benytter os flittigt af i dagligdagen.

Derfor gør vi:

Affaldsindsamling i april.
Skovture, gåture og båldage, ture ud af huset. Køkkenhave i forår, sommer og start efterår.

Derfor vil vi /tidsplan:

 •   1 fast månedlig skovtur for børnehaven. Hele året rundt. Årstidernes skiften og indvirken på naturen og dens farver og bevoksning. Vi bruger naturens materialer til hulebygning mv.
 •   Fiskeprojekt – Fange, rense og laves over bål (Hele året, når forholdene tillader det) (Børnehave)
 •   Hente og holde haletudser i april (Børnehave)
 •   Spireprojekt/Fra jord til bord (Børnehave og vuggestue) Løbende framarts/april og frem til høstfest i september
  Vi planter i krukker og plantekasser og følger udvikling. Vigtighed af vand,lys og varme. Passe og pleje. Vi ”høster” og lader udbyttet indgå i voresdaglige madvaner.
 •   Gårdbesøg – hele året rundt. Vi ser og smager på landbruget (børnehave)
 •   Krible krable projekt (august/september/oktober) (børnehave og vuggestue)Vi kigger på insekter under lup og samler dem i spande. Vi laver projekter i forhold til De Grønne Spirers aktivitets ark
 •   Affald og miljø projekt i april (Børnehave og Vuggestue)
  Vi er tilmeldt affaldsindsamlingen i dagene 16-20 april. Vi vil sortere affald i institutionen, tale om affald og nedbrydning, tale om regnorme som nedbrydere og indsamle affald i lokal området.
 •   Fast ugentlig bål dag
 •   Ture til stranden i sommerhalvåret
 •   Fuglekugler i vinter halvåret (Børnehaven)
 •   Gå ture 1 gang om ugen (Vuggestue). Vi udforsker lokalområdet i forskelligtterræn og styrker motorikken.
 •   Påklædning ift. vejret (Vuggestuen).Samarbejde med folk udefra:Vi vil løbende tage stilling til, om vi skal gøre brug af naturvejleder, naturskole og andre.Vi vil gerne se følgende resultater:Vi vil gerne se, at børnene oplever glæde ved at være i naturen uanset vind og vejr, samt at de udvikler et kendskab til hvad årstidernes skiften har af betydning for temperatur, farver mv. At de er kreative med de materialer naturen tilbyder i den givne årstid.

  At børnene tilegner sig viden om dyr og planter, og hvordan man passer godt begge, og gennem projekter udvikler en vis forståelse for at vi alle bidrager til at passe på miljøet.