Gå tilbage

Overbygning

Overbygningen på Stepping Friskole skal videreføre skolens kultur, normer og idegrundlag, men i et særligt forløb for 7.-9. klasse.

Når eleverne går ud af Stepping Friskole, ønsker vi, at de har bevaret deres lærelyst, troen på, at tilværelsen grundlæggende er god og har mod på at gå ud i livet og udføre “store bedrifter”. 

Vi vil have fokus på, hvordan man bygger hinanden op i stedet for at pille hinanden ned. 

Eleverne skal udfordres, så de lærer at møde mennesker og nye ting fordomsfrit. Vi vil inspirere dem til at arbejde innovativt og skabende. De skal have sprog og fornemmelse for livets poetiske sider og en solid faglig ballast med i rygsækken, der sætter dem i stand til at lykkes med det, de sætter sig for.

Undervisningen i overbygningen overholder selvfølgelig de lovgivningsmæssige krav og betingelser, der gælder for friskoler, blandt andet om at stå mål med folkeskolens faglige niveau. Forløbet i overbygningen afsluttes almindeligvis med folkeskolens afgangsprøve i slutningen af 9. klasse. Da vi er en Grundtvig-Koldsk friskole, vælger vi ikke at føre eleverne op til prøve i kristendom og historie, men til gengæld er tysk obligatorisk, og derved bliver det en fuld afgangsprøve.

Stepping Friskole prioriterer at have et højt timetal, så der er tid til faglig fordybelse og alle de projekter, vi gerne vil involvere eleverne i.

Ud over den almindelige undervisning udbyder skolen i løbet af året forskellige valgfag.  7. klasse deltager i projekt ”Skriv til avisen”,  mens 8. og  9. klasse er i erhvervspraktik. Overbygningseleverne opfører hvert år sammen en musical. I foråret laver hele overbygningen projektopgave og 9. klasserne kan vælge om karakteren fra opgaven skal overføres til eksamensbeviset.

Der gives først karakterer fim. terminsprøverne i 8. klasse.  Alle karakterer der gives efterfølges af en skriftlig begrundelse/forklaring.

Overbygningen skal som resten af skolen være et godt være- og lærested for vore elever. De får mulighed for at skabe en særlig ungdomskultur i samspil med gode og nærværende voksne. Eleverne må gerne sætte aktiviteter og projekter i gang på skolen – også uden for skoletiden, hvis lysten og engagementet er der.

En skole er et forpligtende fællesskab. Derfor vil de store elever naturligt mærke det ansvar, der ligger i at være de ældste. Derved vil de ikke kunne lukke sig inde i en ”teenage-osteklokke”, men vil ofte blive mindet om, at der er nogle yngre kammerater, der måske har brug for en hånd, skal tages hensyn til, og som de automatisk bliver rollemodeller for. 

Hver morgen begynder med morgensang for at starte dagen godt og styrke fællesskabet.

Vi har valgt to overskrifter for Stepping Friskoles overbygning:

– Medier og kommunikation

Internationalt fokus, samarbejde og udveksling

 

Medier og kommunikation:

De elektroniske medier har efterhånden udviklet sig til at være en meget stor del af det moderne menneskets tilværelse, både arbejdsmæssigt og i privatlivet. For at kunne navigere i et multi-medie samfund har vi brug for kommunikativ dannelse. Eleverne skal lære, hvordan man agerer på de sociale netværk. De skal kunne sortere og udvælge det, de vil informeres om, når de søger på nettet, være kritiske og reflekterende samt forstå hvem, hvor og hvorfor der kommunikeres, som der gør.

Alle elever i overbygningen skal medbringe en iPad, som skal være deres digitale skoletaske. De skal lære at anvende en række apps og programmer, som vil blive installeret på tablet’ene. Apples produkter er intuitivt bygget op, systemet er meget driftsikker og godt til at understøtte samarbejdet i klassen.

Vores bedste argument for at have medie som en af de to overskrifter er, at teknikken giver eleverne redskaber og lyst til at arbejde kreativt med det faglige stof. Derved bliver IT ikke målet, men midlet. Undervisningen vil ofte være projektorienteret og skal ende i et produkt, som kan vises frem for andre. Skolen har, siden vi startede i august 2011, brugt iPads, og med dem oplever vi en helt særlig arbejdsiver og deltagelse i undervisningen.

 

Internationalt fokus, samarbejde og udveksling 

På en Grundtvig-Koldsk friskole er det naturligt at lære eleverne om dansk kultur og historie, så de ved, hvad de er rundet af. Men nogle gange er det i mødet med det fremmede og ukendte, at man virkelig bliver bevidst om, hvem man selv er og klar over, hvad der er det særligt danske.

Det er i det ligeværdige møde med andre mennesker og fremmede kulturer, vi udvikler os. Vi bliver beriget af andre måder at leve og forstå tilværelsen på.

I dag bliver vi i høj grad præget af strømninger uden for Danmark, og det er naturligt at samarbejde, studere eller bo uden for landets grænser. For at kunne forstå og udnytte disse muligheder, er det nødvendigt at kunne fremmedsprog. Derfor er engelsk og tysk obligatoriske fag på skolen. 

Vi ønsker at etablere samarbejde med klasser i udlandet om forskellige opgaver og projekter. En måde kunne være:

– Skolerne arbejder hver for sig med et fælles emne, hvorefter de præsenterer resultaterne for hinanden.

– Skolerne stiller hinanden opgaver.

– Eleverne planlægger og udfører opgaver online to og to på tværs af landene.

– Skolerne giver hinandens opgaver respons.

– Udveksling, hvor det er muligt.

 

Studieture i overbygningen

Hvert skoleår indledes med en introtur enten med klassen eller for hele overbygningen i slutningen af august/starten af september, for at ryste eleverne sammen, styrke fællesskabet og indlemme evt. nye elever.

Hvert andet år går turen for 7.-8. klasse til et sted i Europa. Det vil sige, at en del kommer af sted i 7. klasse, andre i 8. klasse. Det år, de ikke er på udlandsrejse deltager de i den fælles lejrtur med de yngre elever et sted i Danmark.

I 9. klasse har igennem de seneste år været på rejse til Marokko med et unikt indblik i en helt anden kultur. Vi bor under trygge rammer i det sydvestlige Marokko nær Agadir og har bl.a. på tidligere ture surfet ved havet, redet på kameler, været med til madlavning, på bjergvandring og besøgt spændende byer og markedspladser.

Overbygningsklasserne skal selv være med til at tjene penge til lejrturene. Alt efter hvor flittige de har været, og hvor stor succes de har haft med projekterne, vil der være en mindre egenbetaling til turene. Ofte vil klasserne have sparet penge sammen over det seneste år, så det ikke bliver for stor en udgift. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at komme med.

 

 

Uddannelsesvejledning