Gå tilbage

I løbet af 2019/2020 har hele børnehusets personale gennemgået et uddannelses forløb gennem DGI. Vi bliv certificeret oktober 2020 og kan kalde os en DGI certificeret institution. Vi har årligt et forløb med DGI, hvorved vi recertificerer os.

Som DGI Certificeret Børnehave & Vuggestue og har vi en stærk profil som idrætsbørnehave- og vuggestue med fokus på trivsel og læring gennem idræt, leg og bevægelse.

DGI tilbyder et idrætskoncept målrettet børnehaver og vuggestuer, der gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skaber optimale rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Konceptet sætter fokus på kropslig dannelse og på at udvikle børnenes fysiske færdigheder, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

Undersøgelser viser

 • at antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er støt stigende.
 • at allerede før børn når skolealderen, er de bevidste om, hvordan de klarer sig motorisk sammenlignet med andre.
 • at legekulturen i børnehaven og vuggestuen har stor indflydelse på barnets motoriske udvikling – må man for eksempel løbe på gangene i børnehaven, klatre i træer og hoppe ned fra gyngen?

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2016 – Motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos 0-6-årige børn

Som DGI Certificeret Børnehave & Vuggestue har vi: 

 • En hverdag med idræt, leg og bevægelse som omdrejningspunkt.
 • En stærk profil som idrætsbørnehave- og vuggestue med fokus på trivsel og læring.
 • Værktøjer til udvikling af børns fysiske kompetencer og kropsbevidsthed.
 • Idéer og inspiration til alderssvarende lege og bevægelsesaktiviteter.
 • Redskaber til at skabe bevægelsesglæde og motivation.
 • Værktøjer til at planlægge og afvikle bevægelsesaktiviteter.
 • Efteruddannelse af medarbejdere.
 • Glade børn og motiverede medarbejdere.

Den pædagogiske tilgang og det sociale miljø er afgørende faktorer, hvis idræt, leg og bevægelse skal fungere som et redskab til at skabe trivsel og motivere børn til at vælge et aktivt liv.

Det handler om at gøre det rigtigt, hvis alle skal være med.

Mere end 500 skoler og institutioner er allerede DGI certificerede.