Gå tilbage

Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamling d. 17. april 2024 ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsesformand:

Claes Erlang, Kolstrup Bygade 11,6070 Christiansfeld

Næstformand:

Steffen Vitten Pedersen, Ødis Byvej 30, 6580 Vamdrup

Sekretær/kasserer:

Lars Sørensen, Frørupvej 36, 6070 Christiansfeld

Bestyrelsesmedlem:

Kasper Arenkiel, Højrup Landevej 26, 6070 Christianfeld

 

Carina Sara Bjærge, Enggårdsvej, 6580 Vamdrup

 

Marianne Paich, Revsømarkvej 6, 6560 Sommersted

 

Lena Søndergård Andersen, Syvager 5, 6560 Sommersted

Suppleant for forældrekredsen:

 

Suppleant for skolekredsen:

 

Tilsynsførende for Stepping Friskole
Werner Sternberg

Information fra skolen og skolens bestyrelse

 

Støtteforeningen

Støtteforeningen har eksisteret lige så længe som skolen, hvilket vil sige fra 2010.  I vedtægtens §3 (kan ses i sin fulde længde her på siden) står: ”Støtteforeningens formål er at yde støtte til alment kultur- og undervisningsformål i og omkring Stepping Friskole, herunder skolens etablering og løbende drift”. Støtteforeningen har igennem mange år haft primært 2 opgaver, som bringer pengemidler ind i foreningen. Disse midler bliver videregivet til Friskolen efter aftale/ansøgning fra skoleleder og skolens bestyrelse. Vores indtægtskilder er Banko og benzinpenge fra OK.

Banko spilles hver uge i de 6 vintermåneder, med 40-50 spillere i Forsamlingshuset. Et koncept som alle er meget glade for. Alle kan for et lille beløb være medlem i hele sæsonen. 

Benzinpenge via OK er derimod meget let tjente penge, da det blot handler om at tanke benzin på en OK tank OG samtidig har reserveret de 5 øre pr liter til Støtteforeningen Stepping Friskole.  I 2023 tjente vi 6780 kr og ved hver ny aktiv profil/bruger får Støtteforeningen en bonus på 200 kr. 

En opfordring til at købe benzin hos OK. Det er nemt med OK appen og du donerer hver gang du tanker. Det gælder også familiens bedsteforældre og venner, som bor andet sted i landet. 

Støtteforeningen modtager selvfølgelig også frivillige bidrag, som kan indbetales på vores konto i Nordea 2455 3494 138 866, og mærkes med ”bidrag”.

Støtteforeningen er en del af Stepping, som vil holde fast i at byen har en god lokal skole. Skolen er grundlæggende med til at holde ALLE øvrige aktiviteter i gang i Stepping.  Bestyrelsen sender hermed en opfordring til alle om at bakke op.  Giv også en opfordring til naboen om at være med i hele byens skole.

Vi holder generalforsamling hvert år, hvor alle er velkomne til at deltage.

Bestyrelsen

Formand: Ann-Grete Edelberg, Højrup Overskovvej 13, 6070 Christiansfeld tlf.25392556

Kasserer: Poul Richard Jørgensen, Anderup Skovvej 28, 6070 Christiansfeld

Næstformand: Gerhard Hansen, Anderup Skovvej 2, 6070 Christiansfeld

Medlem: Inge Lorenzen, Spangvej 41, Bjerndrup, 6070 Christiansfeld

Medlem: Poul Refshauge, Nørre allé 15, 6070 Christiansfeld

Suppleanter: Anna Marie Østerberg og Asmus Petersen

Revisor: Jørn Bork Jensen

Se støtteforeningens vedtægter: