Gå tilbage

UU-center Kolding

Uddannelsesvejledning – Stepping Friskole

UU-center Kolding tilbyder uddannelsesvejledning til alle elever i 8., 9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, frie grundskoler og specialskoler i Kolding Kommune.

For yderligere oplysninger henvises til: www.uu-kolding.dk

Ole Skovgaard varetager uddannelsesvejledningen på Stepping Friskole.

Træffes på mobil:  24853724 og e-mail:  olsk@kolding.dk

Formål med vejledning i grundskolen

  • Eleven skal have mulighed for at tilegne sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og blive bevidst om egne kompetencer og kvaliteter og derigennem blive i stand til at træffe et selvstændigt valg af ungdomsuddannelse og erhverv.
  • Uddannelsesvejledningen i grundskolen medvirker til, at eleverne opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan.
  • Vejledningen målrettes i høj grad elever med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Forældresamarbejde

Forældre er vigtige samarbejdspartnere i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv. UU-vejlederen deltager i forældremøder i 8., 9. og 10. klasse.

Samtaler/vejledning

UU-vejlederen vil via kvalificeret vejledning hjælpe med at give eleven et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse med udgangspunkt i elevens muligheder og ønsker.

Alle elever har mindst en individuel samtale med UU-vejlederen. Derudover arrangeres kollektive samtaler, gruppevejledning og samtaler med forældre og elever efter behov.

UU-vejlederen orienterer om uddannelsessystemet og mulighederne på arbejdsmarkedet og yder hjælp til at søge og anvende tilgængelig information.

Uddannelsesplan

Alle elever i 8., 9. og 10. klasse skal udarbejde en uddannelsesplan. Denne plan indeholder bl.a. elevens beskrivelse af sig selv og de uddannelsesønsker og mål, som eleven har på det givne tidspunkt. Uddannelsesplanen revideres løbende.

Pr. 1. januar 2011 skal alle unge, fra de er 15 år, til de fylder 18 år, følge deres uddannelsesplan. Følger den unge ikke uddannelsesplanen, kan udbetalingen af ungeydelsen stoppe.

Uddannelsesparathedsvurdering

Vurderingen af elevens uddannelsesparathed er en proces, der begynder i 8. klasse, for at identificere og hjælpe dem, der har brug for støtte eller tid til udvikling for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der tages udgangspunkt i en generel og samlet helhedsvurdering af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger og muligheder.

Introduktionskursus i 8. klasse

Elever i 8. klasse skal på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser – 2 dage hvert sted.

Formålet med et introduktionskursus er, at eleven får viden om to forskellige ungdomsuddannelser.

Brobygning i 9. og 10. klasse

I 9. klasse er det et tilbud, om eleven ønsker et brobygningsforløb af én uges varighed på en ungdomsuddannelse.

I 10. klasse skal alle elever i et brobygningsforløb evt. kombineret med erhvervspraktik.

Formålet med et brobygningsforløb er at få afprøvet en ungdomsuddannelse, og at det skal hjælpe til med at blive afklaret i forbindelse med fremtidigt uddannelsesvalg.

Erhvervspraktik

Erhvervspraktikken er frivillig i 8., 9. og 10. klasse.

Eleven kan komme i erhvervspraktik, hvis det skønnes at have sammenhæng med den øvrige vejledning og dermed er en del af elevens uddannelsesplan.

UEA-orientering

Vejledningen bygger på de kundskaber og færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i det obligatoriske emne Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering, som eleverne modtager undervisning i fra 0. – 9. klasse, jf. folkeskolelovens regler herom.

UU-vejlederen bistår skolen med tilrettelæggelse af UEA-orienteringen.

Gode links

www.uu-kolding.dk UU-center Kolding hjemmeside

www.ug.dk Uddannelsesguiden

www.eud-info.dk Viden om alle erhvervsuddannelserne

www.e-vejledning.dk Elektronisk personlig vejledning via telefon, chat, sms og e-mail