Gå tilbage

Hvorfor en privatinstitution i Stepping?

Vi tror på, at vi kan løfte lokalområdet i Stepping, ved at lave en spændende børnehave der kan tiltrække flere børnefamilier til området.

Vi tænker, at det er naturligt at man som forældre, ligesom i skoledelen, gerne vil have medindflydelse på og ansvar for børnenes opvækst og synes at det giver mening at begge institutioner bygger på de samme grundværdier.

Det vi kan skabe, er en helhed og sammenhæng i børnenes liv, hvor et godt samarbejde mellem daginstitution og skole, og hvor der er en tydelig tryghed i børnenes overgange.

Bygningernes placering i forhold til hinanden, og tæt på hallen og naturen, giver optimale muligheder for at udnytte faciliteterne, og gør det nemt for forældrene at aflevere børnene et sted.

Vi mener, at ved at skabe en sund og stærk daginstitution i Stepping, styrker vi grundlaget for skole, familieliv, foreningsliv, kirken og lokalsamfundet i byen.

Om institutionen:

Stepping børnehus forventes opstartet 1. august 2017.  Vi arbejder med 2 modeller.  Vi håber at få lov til at overtage de nuværende bygninger og ude arealer, hvis ikke det kan lade sig gøre, arbejder vi på at placere 1 pavillon på ”forsamlingshusgrunden”. Børnehaven er en aldersintegreret institution med børn fra 0 til 6 år.

Børnetal:

Integreret Daginstitution 0 -6 år. Børnehaven er privat og ligger i forbindelse med Stepping friskole. Årsnorm: 26 børn, hvoraf 18 i alderen 3 – 6 år, samt 7 børn i alderen 0-2 år.

Børnehaven er inddelt i 2 faste grupper, samt 1 vuggestue gruppe.

Ansatte:     

Leder           Mette Glumsø

                      Pædagoger

Pædagogmedhjælpere

Praktiske oplysninger:

Kontakt:         Ved spørgsmål, kan Mette Glumsø eller skoleleder Lise Klausen kontaktes i skolen/SFOens åbningstider på tlf. 7456 2002 eller 7456 2003

Takstblad for  2017/18

Ved indskrivning betales der et gebyr på kr.250,- pr. elev/ barn  ( tilbagebetales ikke)

Depositum

Der betales et depositum på. Kr. 1000 pr. barn ved indskrivning.

Depositum tilbagebetales efter at eleven/barnet er udmeldt og stoppet i institutionen/skolen.

Evt. restance modregnes i depositum.

Såfremt barnet ikke starter i institutionen/ skolen, tilbagebetales depositum ikke.

Både daginstitution, SFO -betaling og skolepenge betales forud til den 1. i hver måned

Daginstitutionspris i Stepping  Børnehus

0-3 år ( takst 1)                                      kr. 3.702,- i 11 mdr. (juli er betalingsfri).

3 år – skolestart  ( takst 2)                     kr. 1976,- i 11 mdr. (juli er betalingsfri).

Den måned barnet fylder 3 år overgår det til  ( takst 2)

Der gives søskende rabat efter følgende regler i daginstitutionen. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50 % søskenderabat til øvrige pladser.

Skolepenge

1.      barn  kr. 1.150 kr. i 11 mdr.
2.      barn  kr. 575 kr. i 11 mdr.
3.      barn  kr. 425 kr. i  11 mdr.
4.      barn eller derover  på skolen er gratis

Sammenbragte børn med fælles folkeregisteradresse kan opnå søskenderabat.

Hvis man har børn i børneinstitutionen og SFO får man kr. 367,50 i rabat på skolepengene ved de børn der går i SFO.

SFO takster

SFO kr. 735,- pr. måned i 11 mdr.

Fravær
Der skal gives besked til institutionen ved alt fravær, både fridage, sygdom og ferie. Samt skal der gives besked, hvis andre end forældrene henter.

Sygdom
Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Påklædning
Børnene skal alle dage have praktisk tøj med efter vejret, vi er ude hver eneste dag uanset vejret.  Der skal være skiftetøj på barnets garderobe.

Mad
Børnehavebørn skal dagligt medbringe en god madpakke til frokost. Til formiddags og eftermiddagsmad serverer institutionen.

Vuggestuebørn får dagligt serveret mad til frokost og formiddags og eftermiddagsmad.

Fødselsdage
Barnet kan medbringe lækkerier efter eget ønske til uddeling i børnehaven. Forældre må meget gerne deltage. Vi tager gerne hjem til jer, hvis vi bliver inviteret.

Lukkedage
Der er lukket d. 24. og 31. december, (men åbent mellem jul og nytår), samt de 3 dage før påske, dagen efter Kristi himmelfart og uge 29 og 30 i sommerferien.
Åbningstider
6.15-16.45, dog fredag 6.15-15.45, ugentlig Åbningstid 51,5 timer

Dagligdag/rytme:

Børnehave

6.15-8.30 morgenåbning
8.30-9.00 Formiddagsmad
9.00-11.00 aktiviteter i grupper
11.00-12.00 frokost
12.00-14.00 udeleg
14.00-14.30 Eftermiddagsmad
14.30-16.45 Fri leg

 

Vuggestue

6.15-8.30 Vi hygger og leger på stuen
8.00-10.00 der kan soves formiddagslur for de børn der har behov, børnene skiftes inden sovetid.
9.00-9.15 Der serveres formiddagsmåltid
9.15-9.30 Samling
9.30-11.00 Aktiviteter i gruppen.
11.00-12.00 Frokost
12.00-14.30 Sovetid, samt leg inde eller ude.
14.30-15.00 Eftermiddagsmåltid
15.00-16.45 Der hygges og leges på stuen.