Vi har på Stepping Friskole valgt at bruge iPads på alle årgange og tænkt dem ind i det meste af undervisningen. Vort bedste argument for at bruge megen energi og mange ressourcer  på det er, at teknikken giver eleverne redskaber og lyst til at arbejde kreativt med det faglige stof. Derved bliver it ikke målet, men midlet. Undervisningen er ofte projektorienteret og skal munde ud i et produkt, som kan vises frem for andre. Det at andre skal se det, højner både fagligheden og seriøsiteten, og med iPads oplever vi en helt særlig arbejdsiver og deltagelse i undervisningen.

Stepping Friskole har ikke et egentligt lærerværelse, men de voksne holder pause i fællesrummet, der ligger i åben forbindelse med resten af skolen. Det giver mulighed for at følge mere med i, hvad der sker rundt omkring på skolen, og såvel lærerne som de øvrige voksne er hele tiden tilgængelige for eleverne.

Skolen skal være hjemlig – et sted, som eleverne forbinder med varme og tryghed. Hver formiddag serverer vi frisk frugt for eleverne.

På Stepping Friskole forventes det, at alle forældre engagerer sig og tager aktivt del i skolens liv og arrangementer. Undervisningen er vores kerneydelse, men vi ønsker også at yde vort bidrag til et aktivt lokalmiljø. Det skal være interessant, spændende og udbytterigt at være elev og lærer, men også forældre på Stepping Friskole.

Fritidsordning /SFO

Fritidsordningen/SFO åbner hver morgen kl. 6.15 og lukker kl. 16.45.  Fredag dog kl. 15.45.

Børnene får eftermiddagsmad, som de oftest selv er med til at tilberede.

De kan gå i skolens SFO så længe, der er behov for det.

Skolebus og flextaxi

Skolen har egen busordning. Skolebussen henter og bringer børn fra bl. a. Vamdrup, Ødis, Frørup og Sommersted. Prisen er 500 kr. pr. måned for det første barn, – og der ydes søskenderabat på 50%. Der kan forekomme venteliste til buskørsel, kontakt kontoret. Flere elever benytter også flextrafik for at komme frem, – se mere på dette link: https://kolding.dk/borger/trafik-veje-og-parker/trafik-og-mobilitet/kollektiv-trafik/flexskole/stepping-friskole-flexskole/

Lejrture

Hvert år drager vi på lejrtur med eleverne. Vi benytter lejligheden til at vise dem Danmark samt ting og steder, vi har arbejdet med i undervisningen. Turene skal styrke fællesskabet og elevernes selvstændighed.

Lejrturen i grundskolen er betalt via skolepengene og overskud fra julemarkedet. Overbygningseleverne er selv med til at tjene penge til deres rejser, men man skal alligevel regne med en vis egen betaling på turene.

Indskrivning

Der foretages indskrivning og optagelse af nye elever hele året, men skolen inviterer hvert år i november til indskrivning i den kommende børnehaveklasse.

Kontakt                                                             

Skoleleder Lise V. Klausen tlf. 74562002 eller 61687180