Arbejdsdag på Stepping Friskole lørdag d. 17. september

Arbejdsdag  på Stepping Friskole

Lørdag  den 17. Sept. kl.9.00 -14.00

Her er en liste med ting som det kunne være skønt at få gjort.

Husk at medbring lidt til frokostbordet. ( bare noget simpelt)

Hvis I kan se, at det I gerne vil hjælpe med kræver en f.eks en hækklipper eller en skovl så medbring det gerne, da det er svært at have værktøj nok til alle.

Håber at vi får en rigtig hyggelig dag.

 

Vi skal :

Male kontoret  (Lise)

Male sundhedsplejen. (Lise)

Vaske gardiner på kontoret. (Lise)

Hovedrengøring af papirdepotet i kælderen. (Helene)

Flytning af fysikremedier til fysik (Helene)

Bøgerne i biblioteket skal sættes i orden. (Annemarie)

Sangbøgerne skal efterses og kopisange klistres ind. (Annemarie)

Indbinding af bøger med plastik. (Annemarie)

Gennemgravning af faldgrus. (Anders)

Reparere kanten på sandkassen. (Anders)

Fugning af kældervinduer  i facaden. (Torben)

Rense tagrender (Ejgild)

Kloarker renses (Ejgild)

Hækklipning (Bo)

Flis i bed (Bo)

Fliser ved kældervindue fjernes (Ejgild)

Muring af vindueshul i kælder (gøres mindre) (Ejgild)

Der skal beskæres buske og træer (Bo)

 

Problemer med Intra

Der er flere problemer med intra for øjeblikket, ikke noget skolen har ansvaret for, men har du spørgsmål og skemaer eller noget, så tag det med ro, det har været lagt på intra, men er pt. forsvundet, men mon ikke det snarest dukker op igen.

Ellers send en mail til kontoret.

Intra er i gang med en større opdatering, hvilket nok er skyld i de uregelmæssigheder i oplever.

1. skoledag mandag d. 8. august 2016

Hermed program for første skoledag på mandag d. 8. august 2016

kl. 9.00-9.40      Velkomst og morgensang

kl. 9.40-10.20     Pause og rundstykker til alle

kl. 10.20-11.45    I klasserne

kl. 11.45-12.00    Afslutning i salen

Alle forældre er velkommen.

SFOen er åben på mandag.

Skolepenge 2016-17

Fra 1. august 2016 har vi ændret betalingen, så der kun skal betales for 11. måneder, juli 2017 er dermed betalingsfri.

Skolepenge m.v. for skoleåret 2016/2017

 INDSKRIVNINGSGEBYR

 Ved indskrivning betales der et gebyr på kr. 250,- pr. elev. (tilbagebetales ikke)

 DEPOSITUM

 Der indbetales et depositum på kr. 1.000,- pr. barn ved indskrivning.

 For børn der tilmeldes til efterfølgende skoleår, betales der depositum ved den officielle indskrivning i skoleåret før.

 Depositum tilbagebetales efter at eleven er udmeldt og stoppet på skolen,

evt. restance modregnes i depositum.

 Såfremt barnet mod forventning ikke starter på skolen, tilbagebetales depositum ikke.

 SKOLEPENGE

Skolepenge betales forud til den 1. i hver måned.

 Skolepenge betales i 12 måneder og er inkl. frugt til barnet.

Det sidste år inden barnet går ud af skolen skal der også betales for juli måned.

                      1. barn på skolen           kr. 1.124,-       ( 11 måneder -juli måned er betalingsfri)

                      2. barn på skolen           kr. 550,-       ( 11 måneder -juli måned er betalingsfri)

                      3. barn på skolen           kr. 404,-       ( 11 måneder -juli måned er betalingsfri)

                      4. barn eller derudover er gratis

Sammenbragte børn med fælles folkeregisteradresse kan opnå søskenderabat. Kontakt kontoret.

 Fra 4. klasse skal eleverne selv medbringe en iPad.

SFO takster

 SFO takster betales forud til d. 1. i hver måned

 SFO kr. 710,- pr. måned (11 måneder -juli er betalingsfri)

der ydes ikke søskende rabat på SFO

 

UDMELDING

Evt. udmelding af skolen kan ske med én måneds varsel til den 1. i en måned.

 

Udmelding af SFO kan ske med én måneds varsel til den 1. januar eller 1. juli.

SKOLEKREDSEN

 

Forældre eller indehavere af forældremyndigheden er automatisk medlem af skolekredsen.  (og skal ikke betale de kr. 100,-)

 

Alle med tilknytning til skolen og lokalsamfundet, som er indforstået med skolens værdigrundlag, kan blive medlem af skolekredsen.

 

Medlemsgebyr kr. 100,- pr. person pr. skoleår. (1/8 – 31/7) medlemskabet giver ret til at stemme på generalforsamlingen.

BETALING

Skolepenge og SFO betaling foregår via FI-nr. som bliver udleveret.

Øvrige indbetalinger som indskrivningsgebyr og depositum indbetales til konto i Nordea:

Kontonummer 2207-0723 453 488

Husk at opgive navn(e)

Spørgsmål rettes til skolens kontor på tlf. 7456 2002

God sommer til alle

Stepping Friskole vil gerne ønske alle en god sommer og tak for en hyggelig skoleafslutning.

God vind fremover til jer der skal videre efter sommerferien.

IMG_3169

9. klasses elever, der er klar til gymnasium og efterskoler.

IMG_3164

Afsked med de elever der ikke er på Stepping Friskole efter sommerferien.

Arbejdsaften på friskolen

På tirsdag d. 10. maj kl. 16.00 – 20.00

På arbejdsaftenerne har bestyrelsen i samarbejde med personalet arrangeret forskellige ting på skolen, der skal laves. Der er sat nogle formænd på opgaverne, og I skulle gerne et par dage inden modtage en opgaveoversigt, så kan I selv se, hvor I kan give en hånd.
Der skal også være tid til at snakke og børnene leger eller hjælper til hvor de kan.

Mødeholde 5 opstiller borde og tænder op i grillen, så I arbejdende folk kan få tilberedt jeres medbragte mad og sørger for at der er kaffe på kanden.

Medbring selv mad og drikkevarer.

Vi håber at se rigtig mange til arbejdsaften.