Gå tilbage

I dag har eleverne fra 0.-6. klasse været på affaldsindsamling i lokalområdet og derefter sorteret affaldet.