Gå tilbage

Beretning til Stepping-Friskole generalforsamling den 20. april 2016.

Efter 5 år er der tid til en lille genopfriskning om hvilken økonomiske præmisser der ligger til grund ved skolens opstart.

Skolen blev købt for 3,4 mill. Kr. af Kolding kommune, heraf blev der givet et rente og afdragsfrit lån på 1,7 mill. Kr. af Kolding kommune, som efterfølgende bliver nedskrevet med 170 tkr. pr. år over 10 år. Det vil sige vi nu er halvvejs. På grund af Kommunens 1 prioritet er desværre ikke kunne omlægge til mere venlige realkreditlån, det håber vi så vi kan om 5 år.

Økonomien i skole driften er været god, grunden den meget fine elev tilgang der har været lige fra starten og dette betyder vi har godt en million på kistebunden.

Vi har de fornødne midler så vi også kan holde alle børn ulykkesforsikret imens de er i skolens varetægt, en ting som alle offentlige skole har fravalgt og det er så op til de enkelte forældre, at søger for ulykkes forsikring. Også alle der deltager ved skolens arbejdsdage er medforsikret. Med det meget store elevtal vi har i øjeblikket giver det også mulighed for at udvikle skolen med bedre lokaler, så som klasse lokale, renoveret samlingslokale ”Salen”.

Der er konstant en proces i gang for at leve op til effektivitets og produktionsmål som vi er underlagt fra ministeriets side for at bruge de offentlige midler mest optimalt. Det har vi gjort i form af nyt pille fyr, som spare os ca. 100 tusind om året, derudover er klasserne ved at være fyldt op og det giver også god mening.

I feb. afholdte bestyrelsen et mini seminar med hele skolens personale, hvor vi fra bestyrelsen side kunne redegøre for skolens planer, ligeledes kunne vi høre hvordan personalet følte sig hjemme og hvad de lagde vægt på, og det var vigtige ting som det åbne læreværelse, hjemmebesøg, fortælling-story line og man kender hinanden. Der blev givet udtryk for en god samhørighed på tværs af fagene.

Der har været tilsyn fra det offentlige omkring arbejdes miljø og her var der stor ros til vores skoleleder fra personalet og tilsynsfører med den måde hun løser opgaverne på når der opstår opgaver af den art. Det er ikke alle skole forundt, at have en skoleleder der løser opgaverne med så stor tilfredshed, det har vi i hvert fald kunne læse i avisen på det seneste.

Det næste opgave bliver at få etableret et nyt natur og fysiklokale, så vi undgår al den kørsel diverse steder hen, samt spildte lærertimer. Det har koste alt for meget de seneste år og det vil nemt kunne forrente et nyt lokale. På længere sigt skal vi også sikre sig børn til skolen og derfor arbejdes der på at starte en ny dag institution om med idræt og natur på dagsorden. Vi håber vi kan købe den nuværende børnehave, hvor der er sket en kraftig reduktion af børn de senere år. Vi tro fra skolens side vi kan bidrage området med en ny børnehave til gavn for hele området. Det var meget om rammerne og nu vil jeg overlade ordet til skolelede, som kan berette om hvad der sker inden for rammerne.

På bestyrelsens vegne

Poul Richard Jørgensen.