Gå tilbage

 

Ordinær generalforsamling den 20. april 2016. kl.19.00 på Stepping friskole.

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Ebbe Kappel .

Ebbe Kappel vælges til dirigent.

Generalforsamlingen er varslet den 5. april. 14 dage før ifølge vedtægter.

 

 1. Valg af stemmetæller. (Min. 2 forældre.)

Vivian, Anne Grete og Søren.

 1. Formandens beretning.

Efter 5 år er der tid til en lille genopfriskning om hvilken økonomiske præmisser der ligger til grund ved skolens opstart.

Skolen blev købt for 3,4 mill. Kr. af Kolding kommune, heraf blev der givet et rente og afdragsfrit lån på 1,7 mill. Kr. af Kolding kommune, som efterfølgende bliver nedskrevet med 170 tkr. pr. år over 10 år. Det vil sige vi nu er halvvejs. På grund af Kommunens 1 prioritet er desværre ikke kunne omlægge til mere venlige realkreditlån, det håber vi så vi kan om 5 år.

Økonomien i skole driften er været god, grunden den meget fine elev tilgang der har været lige fra starten og dette betyder vi har godt en million på kistebunden.

Vi har de fornødne midler så vi også kan holde alle børn ulykkesforsikret imens de er i skolens varetægt, en ting som alle offentlige skole har fravalgt og det er så op til de enkelte forældre, at søger for ulykkes forsikring. Også alle der deltager ved skolens arbejdsdage er medforsikret. Med det meget store elevtal vi har i øjeblikket giver det også mulighed for at udvikle skolen med bedre lokaler, så som klasse lokale, renoveret samlingslokale ”Salen”.

Der er konstant en proces i gang for at leve op til effektivitets og produktionsmål som vi er underlagt fra ministeriets side for at bruge de offentlige midler mest optimalt. Det har vi gjort i form af nyt pille fyr, som spare os ca. 100 tusind om året, derudover er klasserne ved at være fyldt op og det giver også god mening.

I feb. afholdte bestyrelsen et mini seminar med hele skolens personale, hvor vi fra bestyrelsen side kunne redegøre for skolens planer, ligeledes kunne vi høre hvordan personalet følte sig hjemme og hvad de lagde vægt på, og det var vigtige ting som det åbne læreværelse, hjemmebesøg, fortælling-story line og man kender hinanden. Der blev givet udtryk for en god samhørighed på tværs af fagene.

Der har været tilsyn fra det offentlige omkring arbejdes miljø og her var der stor ros til vores skoleleder fra personalet og tilsynsfører med den måde hun løser opgaverne på når der opstår opgaver af den art. Det er ikke alle skole forundt, at have en skoleleder der løser opgaverne med så stor tilfredshed, det har vi i hvert fald kunne læse i avisen på det seneste.

Det næste opgave bliver at få etableret et nyt natur og fysiklokale, så vi undgår al den kørsel diverse steder hen, samt spildte lærertimer. Det har koste alt for meget de seneste år og det vil nemt kunne forrente et nyt lokale. På længere sigt skal vi også sikre sig børn til skolen og derfor arbejdes der på at starte en ny dag institution om med idræt og natur på dagsorden. Vi håber vi kan købe den nuværende børnehave, hvor der er sket en kraftig reduktion af børn de senere år. Vi tro fra skolens side vi kan bidrage området med en ny børnehave til gavn for hele området. Det var meget om rammerne og nu vil jeg overlade ordet til skoleleder, som kan berette om hvad der sker inden for rammerne.

På bestyrelsens vegne

Poul Richard Jørgensen.

 1. Skoleleders beretning.

Den største begivenhed på Stepping Friskole i år har helt sikkert været, at vi har fået lavet salen, som vi befinder os i i aften. Den er til daglig glæde, og jeg bliver lidt stolt, hver gang der kommer folk udefra og ser, at vi har sådan en skøn samlingssal. Den har et fantastisk lys og fungerer godt både i hverdagen til morgensang og undervisning, og også når vi for eksempel har teater, ser film, eller der er koncerter, som i næste uge, når musikskolen kommer og optræder for os.

Jeg synes også, at det er dejligt, at vi har fået nogle store vægge, hvor vi kan udstille børnenes skiftende værker. Indskolingens Carl Henning Petersen-inspirerede værker skaber liv og glæde i rummet med alle deres farver.

De rum, vi befinder os i, gør noget ved os. De kan stresse os, især når der er dårlig akustik som i den gamle gymnastiksal, eller de kan skabe samling og være til inspiration. Det bedste eksempel har jeg for nylig set på IBC’s innovationsfabrik i den gamle Gori-fabrik i Kolding. Den er virkelig et besøg værd, hvis I kommer der forbi. Det er kæmpestort og multifunktionelt, men hyggeligt, smukt og med levende plantevægge.

De her typiske røde 50’er folkeskolebygninger er godt kvalitetsbyggeri, men lidt åndløse og kedelige. Det er meget interessant, at man kan se, om en bygning er bygget som folkeskole eller friskole. Pædagogikken kommer til udtryk i arkitekturen. Den tids kommuneskoler er bygget med vinduer, der sidder højt, så eleverne ikke kan kigge ud og blive distraheret. Nogle steder havde man tidligere ligefrem matterede ruder nederst.

I friskolerne var det modsat, fordi Christen Kold netop sagde, at hvis læreren er kedelig og undervisningen uinteressant, er det bedre, at børnene sidder og kigger ud ad vinduet og drømmer, end at de mister lysten til at gå i skole.

Skolen skal så vidt muligt ligne et hjem, for det er i trygge, hjemlige rammer med kærlige engagerede voksne, at barnet udfolder sig og lærer bedst. At fratage disse her bygninger deres institutionspræg og gøre dem hjemlige, er ikke noget, der sker over natten. Men hver gang vi bygger nyt eller laver om, skal vi ikke kun tænke funktion, men også æstetik og lysindfald og på den måde langsomt få det til at ligne den skole, vi er.

Den næste udfordring bliver, når vi skal lave fysiklokale og børnehus. Når man gerne vil lave en natur- og idrætsbørnehave, er det vigtigt, at man med det samme kan se, at det er det, der sker her.  Det handler om indretning både indenfor og udenfor, fordi hvis alting ser ud som før, så tror man også, at alting bliver ved det gamle.

I marts næste år skal Stepping Friskole være vært for friskolernes regionsmøde i Sønderjylland. Det er en dag, hvor lærere, pædagoger, sekretærer, pedeller og ledere inspirerer og sparrer med hinanden, spiser sammen, og hvor der er arrangeret forskellige kurser og foredrag. Til sådan et arrangement er det fantastisk, at vi nu kan samles i salen, men også at vi har hallen som nærmeste nabo.

Den 29. marts i år var det 200 år siden, at Christen Kold blev født i Thisted, og det er blevet fejret på mange friskoler landet over. Grundtvig får æren for at være den store skolereformator i Danmark, men i virkeligheden grundlagde han ikke en eneste skole. Det gjorde Kold derimod. Han oprettede mange friskoler, Dalum Landbrugsskole og stod bag nogle af de første højskoler bl.a. for der at uddanne lærere til friskolerne.

Kold gjorde op med død udenadslære og især Balles Lærebog, som igennem mange år i bogstaveligste forstand var blevet pisket ind i børnene. Kold syntes, at det var grotesk, at man ville slå kristendommens kærlighedsbudskab ind i børnene. Han mente, at man i stedet skulle fortælle for børnene, for det, de har levet sig ind i gennem fantasien, husker de og tager til sig. (Historien om lille Maren)

Kold mente, at ethvert barn var et Guds under og født med lysten til at lære. Derfor er skolens opgave ikke at slå den lyst ihjel, men at nære den.

Der er rigtig kommet gang i legepatruljen, og det fungerer virkelig godt. Vi kan allerede mærke, at der er færre konflikter på legepladsen, og de små elsker, at de store gider at lege med dem.

Der bliver flere gange om året arrangeret kurser for legepatruljerne rundt om i kommunerne. Dem har jeg tænkt, at eleverne skal have lov til at deltage i – både for at blive klædt på til opgaven og også som en gulerod.

Karma som var i praktik i fritidsordningen, er blevet ansat indtil sommerferien i førskolen, hvor vi godt kan bruge en ekstra hånd. Hun tager med indskolingen på lejrtur i år, og så lader vi nogle af SFO-damerne blive hjemme, da fritidsordningen jo skal være åben for førskolebørnene i den uge. Så håber jeg, at de små vil vise hende, hvordan vi laver snobrød og leger dåseskjul, når vi er på lejr.

I denne uge er tre 4. klasses elever fra Grønland startet på skolen. De skal være her i seks uger, kan kun tale meget lidt dansk og lider meget af hjemve, men jeres børn er søde ved dem, og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem. Det var egentlig meningen, at der kun skulle have været to her, men den ene pige har en tvillingebror, som her den første weekend var meget ulykkelig hos den familie, han var hos i Fredericia, og derfor besluttede Finn og Majbritt, som de grønlandske børn bor hos her i Stepping, at invitere ham hertil også.

Hvert år er en stor flok grønlandske børn fra 4. klasse seks uger i Danmark. Vi synes, det er lang tid for børn i den alder at være så længe væk hjemmefra, men fremtiden for dem er jo måske, at de skal tage deres uddannelse i Danmark, og så vil det ære en kæmpefordel for dem at kunne tale dansk.

Vores skole har i dag 177 elever, hvoraf der lige er startet 16 i førskolen. Efter sommerferien regner vi med at have ca. 170 børn på skolen. Da bliver der ikke længere nogen samlæste klasser på skolen, men en klasse pr. årgang. Det kniber med pladsen, men der arbejdes på forskellige løsninger. Hvis vi får lov til at købe børnehaven, har vi jo også Kløverhuset. Den har jeg fået afslag på, at vi kan leje hele året, så vi krydser fingre for, at vi finder en løsning med kommunen.

Busserne er også kæmpestor udfordring. Det er en omfattende og dyr logistisk opgave at få børnene fragtet til og fra skole, og der er virkelig mange hensyn, der skal tages. Jeg kunne godt tænke mig, at I forældre skrev til kommunen og Sydtrafik og hjalp os med at lægge pres på for at få dem til at lave en busrute hertil fra Vamdrup eller ændre deres betingelser for Flextrafik, så det blev nemmere for os at bruge.

Vi er efterhånden 27 ansatte tilknyttet Stepping Friskole, så det er en halvstor arbejdsplads. Vi er rigtig glade for alle de nye medarbejdere, vi har fået. Ejgild og hans team har gang i masser af projekter og er slet ikke til at styre. Der bliver malet og regeret over det hele. Skolen er blevet endevendt, depoterne tømt og organiseret, så nu kender han huset i hver en krog.

Mette sætter dagsordenen i fritidsordningen, og alle er blevet glade for det nye registreringssystem.

Jeg fornemmer også, at I forældre har været glade for førskolen sidste år. Vi kunne mærke, at børnene var mere klar, da de endelig begyndte i 0. klasse. Det var en god, tryg start på skolelivet ovre i Kløverhuset sammen med Mette Glumsø.

Jeg havde lige glædet mig til et år med ro på lærerfronten, men der er grøde i de unge lærere med al den barsel, vi har haft i år. Børn skal der til, og jeg vælger at se det som en langtidsinvestering. Men jeg havde lige gået og glædet mig over, at Karen da hverken skulle på barsel eller have omsorgsdage, da hun snublede over hunden og brækkede foden… Jeg har lige fået besked fra hende i dag at hun starter igen på mandag.

Jeg synes, jeg er privilegeret at få lov til at dele hverdag med så mange dejlige og dygtige mennesker. I er gode til at passe på hinanden, og jeg håber, at både elever og forældre kan mærke den gode stemning.

Skolelederens beretning er også at finde på skolens hjemmeside.

Debat.

Forældre spørger til skolens børnehave planer, som besvares af skoleleder Lise og bestyrelses formand Poul Richard.

Lise forklarer at børnehave spørgsmålet tages op af byrådet d. 6.maj i Kolding kommune.

Byrådet har endnu ikke taget stilling til, om kommunen bakker op om skolens ønske om at drive en integreret institution.

Derfor har skolen ikke et præcist svar, da der ikke er truffet en afgørelse.

Lise og P.R. forklarer hele forløbet med børnehave projektets behandlings forløb.

Skolelederens og formandens beretningen er enstemmigt godkendt.

 1. Revideret årsrapport fremlægges til orientering v. kasser Randi Hansen

Randi fremlægger et fint regnskab med et overskud på 965.000.-

 1. Forslag til forældre bestyrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg.  Randi Hansen og Ida Fyhn Dahl.

Valgt blev:

Randi Hansen og Ida Fyhn Dahl blev genvalgt til bestyrelsen.

 1. Valg af suppleanter til skolekredsen.
 2. suppliant: Jacob Beldring
 3. suppliant: Birgit
 1.    Valg til forældrekredsen.

På valg er : Claes Adel, Aksel Thomsen og Mette Møller.

Mette Møller ønskede ikke genvalg.

Valgt blev:  Aksel Thomsen valgt for 2 år

Claes Adel valgt for 2 år

Guggi Jepsen valgt for 1 år

 1. Valg af suppleanter til forældrekredsen.
 2. suppleant: Jacob Beldring
 3. suppleant: Birgit
 1. Beretning fra skolens tilsynsførende.

TILSYNSRAPPORT SKOLEÅRET 2015/2016

 

Skole:                                             Stepping Friskole

Skolekode:                                   280218

Tilsynsførende:                          Peter Dal Lawaetz

 

Overværede fag:

Jer har været på tilsynsbesøg 4 gange. En gang i december, 2 gange i februar og en gang i marts. Besøgene har været uforberedte for lærerne, men aftalt på forhånd med skolelederen.

Jeg har overværet undervisningen i morgensamling, fortælling storegruppen, specialundervisning, matematik I 1., 2., 3., og 8./9. kl., motion i storegruppen, fysik i 7. klasse, engelsk i 4. og 7. klasse, musik i 0. klasse, dansk i 0. klasse samt tysk i 8./9. kl.

 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.

Jeg har dels overværet undervisningen, dels gået rundt blandt børnene og set, hvordan de arbejdede med tingene og samarbejdede med hinanden, og jeg har hørt børnene læse og fortælle.

På baggrund af mine oplevelser i klasserne, iagttagelse af elevernes opgaveløsninger, deres læsefærdigheder og evne til løsning af diverse opgaver, kan jeg udtale, at elevernes standpunkt fuldt ud står mål med hvad der er normalt i folkeskolen. Det skal også nævnes, at skolen er langt fremme med brugen af ny teknologi. Således har alle børn I-pads, som indgår som en helt naturlig del af undervisningen.

 

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ud over de traditionelle boglige fag, har skolen både praktiske, kreative og musiske fag på skemaet. Dette fremmer det enkelte barns mulighed for at kunne gøre brug af sine evner på alle planer, og sikrer samtidig muligheden for også de børn, der ikke umiddelbart er bogligt stærke at kunne udfolde sig med netop deres evner bedst muligt. Fagtilbuddet, undervisningsstoffet, lærerressourcerne og de anvendte materialer lever helt op til, hvad der kan forventes og almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling af kønnene.

Skolen er en dansk friskole, hvor daglige fællessamlinger med sang og fortælling indgår som naturlige ting i hverdagen. Fortællingernes indhold er hentet bredt fra de danske folkeeventyr, Danmarks,- og verdenshistorien, god litteratur samt børnenes egne bidrag. Ved fællessamlingerne kommer både voksne og børn til orde, og jeg oplever et åbent og tillidsfuldt forhold elever og lærere imellem, hvilket undervisningstimerne også bærer præg af. Jeg citerer fra skolens målsætning:

……  for at fremme og styrke barnets selvværd og selvforståelse, – for at barnet skal føle tryghed og opleve ligeværd……..

…… Fællesskabet er vigtigt for skolen. Både det fællesskab voksne og børn indgår i på skolen. Men også fællesskabet med byen og dens borgere, idet skolen er en vigtig del af lokalsamfundet. Vi vil lære børnene, at se sig selv som en vigtig del af fællesskabet, og at alle har noget værdifuldt at bidrage med…….

Som jeg oplever skolens daglige virke, lever den fuldt op til lovens intentioner.

Vurdere om undervisningssproget er dansk, med mindre der er givet dispensation.

Bortset fra sprogfagene (engelsk og tysk), hvor en del af konversationen naturligt foregår på det pågældende sprog, foregår al undervisning på skolen på dansk såvel i skrift som på tale.

 

Samlet vurdering.

Stepping Friskole er en god skole. Den har en dygtig og synlig ledelse, lærerne er generelt velforberedte og fagligt dygtige, og der er gode sociale relationer både i klasserne og mellem børn og voksne. Det bliver taget godt hånd om de enkelte børn, og skolen har ingen lærerværelse, men et fælles, åbent rum, som bruges af alt personale på skolen, og er præget af en god kollegial stemning. I har som forældre gjort et klogt valg, og kan være rolige ved at have jeres børn på Stepping Friskole.

 

Aller, den

Peter Dal Lawaetz

Forældrevalgt tilsyn.

 

 

 

 

 

 

————————————————-

Dirigent. Ebbe Kappel