Gå tilbage

Billedkunst

Billedkunst udbydes for 9. klasse, for at give eleverne …..

Krea

Krea er en kombination af billedkunst, og håndværk og design, som udbydes til 0.-1. klasse og 4. klasse.

I faget Krea kommer eleverne til at arbejde med forskellige kreative ting. De kommer til at arbejde med billeder og håndværksmæssige arbejdsgange.

I arbejdet med billeder skal eleverne udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. De skal kunne iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovationsprocesser. 

I den håndværksmæssige arbejdsgang skal eleverne gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.

Derudover skal eleverne gennem arbejdet med billeder og forskellige håndværksmæssige arbejdsgange udvikle innovative og entreprenante kompetencer. De skal arbejde individuelt, og i samarbejde med andre. De skal opnå tillid til deres egne evner, og opleve en glæde ved at producere og arbejde med et håndværk eller et billede. 

De skal have en oplevelse af at der er et sammenspil mellem ide, tanke og handling til et færdigt produkt. 

I det kreative arbejde skal eleverne have en oplevelse af og en forståelse for betydningen heraf i deres egen hverdag, og samfundet.