Gå tilbage

Formål for faget engelsk

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne; tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige interkulturelle sammenhænge, at de udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse, samt opnår indsigt i det engelsksprogets globale rolle.

Undervisningen indeholder varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter, hvor rammerne for oplevelse, fordybelse og virkelyst etableres. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling, herunder udvikling af egne sproglige færdigheder.

Undervisningen inddrager emner, der centrerer sig om engelsktalende lande, så eleverne får mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og forberede sig til et liv i et globaliseret samfund.

Ud over den almindelige engelskundervisning på Stepping Friskole er der afsat 9 ugentlige undervisningslektioner, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne, hvor der i årsplanen er planlagt kortere og længere forløb, hvoraf 3 uger er en dedikeret storyline med særligt fokus på engelskfaget.

På Stepping Friskole påbegyndes undervisningen i engelsk med en legende tilgang til det engelske sprog fra 2. klassetrin.

Kompetencemål efter 4. klasse

Mundtlig kommunikation 

Målet er, at

 • Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk 
 • Eleven opnår kompetencer inden for lytning, samtale, præsentation, sprogligt fokus, kommunikationsstrategier og mundtlige sproglæringsstrategier 

Skriftlig kommunikation 

Målet er, at

 • Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk 
 • Eleven opnår kompetencer inden for læsning, skrivning og skriftlige sproglæringsstrategier 

Kultur og samfund 

Målet er, at

 • Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag
 • Eleven opnår kompetencer inden for interkulturel kontakt og viden om engelsktalende lande 

Kompetencemål efter 7. klasse

Mundtlig kommunikation 

Målet er, at

 • Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte, sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk 
 • Eleven opnår kompetencer inden for lytning, samtale, præsentation, sprogligt fokus, kommunikationsstrategier og mundtlige sproglæringsstrategier 

Skriftlig kommunikation 

Målet er, at

 • Eleven kan forstå og skrive kortere tekste i forskellige genrer på engelsk 
 • Eleven opnår kompetencer inden for læsning, skrivning og skriftlige sproglæringsstrategier

Kultur og samfund 

Målet er, at

 • Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier 
 • Eleven opnår kompetencer til brug ved interkulturelle møder og kan deltage ved udveksling af enkle informationer med andre engelsktalende elever 

Kompetencemål efter 9. klasse

Mundtlig kommunikation 

Målet er, at

 • Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk 
 • Eleven opnår kompetencer inden for lytning, samtale, præsentation, sprogligt fokus, kommunikationsstrategier og mundtlige sproglæringsstrategier 

Skriftlig kommunikation 

Målet er, at

 • Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk 
 • Eleven opnår kompetencer inden for læsning, skrivning og skriftlige sproglæringsstrategier

Kultur og samfund 

Målet er, at

 • Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold 
 • Eleven opnår kompetencer til at kunne anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel