Gå tilbage

Skolepenge m.v. for skoleåret 2017/2018

 INDSKRIVNINGSGEBYR

 Ved indskrivning betales der et gebyr på kr. 250,- pr. elev. (tilbagebetales ikke)

  SKOLEPENGE

Skolepenge betales forud til den 1. i hver måned .

 Skolepenge betales i 11 måneder og er inkl. frugt til barnet (juli måned er betalingsfri).

Det sidste år inden barnet går ud af skolen skal der også betales for juli måned.

                      1. barn på skolen           kr. 1.150,-       ( 11 måneder -juli måned er betalingsfri)

                      2. barn på skolen           kr. 575,-       ( 11 måneder -juli måned er betalingsfri)

                      3. barn på skolen           kr. 425,-       ( 11 måneder -juli måned er betalingsfri)

                      4. barn eller derudover er gratis

Sammenbragte børn med fælles folkeregisteradresse kan opnå søskenderabat. Kontakt kontoret.

 Alle elever skal selv medbringe en iPad.

SFO takster

 SFO takster betales forud til d. 1. i hver måned

 SFO kr. 735,- pr. måned (11 måneder -juli er betalingsfri)

der ydes ikke søskende rabat på SFO

 


UDMELDING

Evt. udmelding af skolen kan ske med én måneds varsel til den 1. i en måned.

 

Udmelding af SFO kan ske med én måneds varsel til den 1. januar eller 1. juli.


SKOLEKREDSEN

 

Forældre eller indehavere af forældremyndigheden er automatisk medlem af skolekredsen.  (og skal ikke betale de kr. 100,-)

 

Alle med tilknytning til skolen og lokalsamfundet, som er indforstået med skolens værdigrundlag, kan blive medlem af skolekredsen.

 

Medlemsgebyr kr. 100,- pr. person pr. skoleår. (1/8 – 31/7) medlemskabet giver ret til at stemme på generalforsamlingen.


BETALING

Skolepenge og SFO betaling foregår via FI-nr. som bliver udleveret.

Øvrige indbetalinger som indskrivningsgebyr indbetales til konto i Nordea:

Kontonummer 2207-0723 453 488

Husk at opgive navn(e)


Spørgsmål rettes til skolens kontor på tlf. 7456 2002