Gå tilbage

Skolepenge m.v. for skoleåret 2023/2024

 

INDSKRIVNINGSGEBYR

Ved indskrivning betales der et gebyr på kr. 250,- pr. elev. (tilbagebetales ikke)

 

SKOLEPENGE

Skolepenge betales forud til den 1. i hver måned .

Skolepenge betales i 11 måneder og er inkl. frugt til barnet (juli måned er betalingsfri).

1. barn på skolen           kr. 1.400

2. barn på skolen           kr.    700    

3. barn på skolen           kr.    500      

4. barn eller derudover er gratis

Sammenbragte børn med fælles folkeregisteradresse kan opnå søskenderabat. Kontakt kontoret.

Forældrebetalingen i forbindelse med lejrture i overbygningen udgør 3200,- kr/tur.

 

SFO TAKSTER

SFO  betales forud til d. 1. i hver måned

SFO kr. 850 pr. måned (11 måneder – juli er betalingsfri)

Der ydes ikke søskende rabat på SFO

Hvis man har børn i Børnehuset og SFO, gives der en rabat på kr. 355, som fratrækkes skolepengene.

 

UDMELDELSE

Evt. udmelding af skolen kan ske med én måneds varsel til den 1. i en måned. 

Udmelding af SFO kan ske med én måneds varsel til den 1. januar eller 1. juli.

 

SKOLEBUS

Bus kr. 500 pr. måned pr. barn. Der ydes søskenderabat på 50%.

 

SKOLEKREDSEN

Forældre eller indehavere af forældremyndigheden er automatisk medlem af skolekredsen.  (Og skal ikke betale de kr. 100,-)

Alle med tilknytning til skolen og lokalsamfundet, som er indforstået med skolens værdigrundlag, kan blive medlem af skolekredsen.

Medlemsgebyr kr. 100,- pr. person pr. skoleår. (1/8 – 31/7) medlemskabet giver ret til at stemme på generalforsamlingen.

 

BETALING

Skolepenge og SFO betaling foregår via FI-nr. som bliver udleveret.

Øvrige indbetalinger som indskrivningsgebyr indbetales til konto i Nordea:

Kontonummer 2207-0723 453 488

Husk at opgive navn(e)

Pr. 1. januar 2022 indføres der rykkergebyrer:
1. rykker – gratis
2. rykker – 100 kr.
3. rykker – 100 kr. (inkassovarsel)
4. rykker – 100 kr. (inkassobrev)

 

SKOLEPENGE FOR SKOLÅRET 2024/25 – med virkning fra 01.08.24: http://stepping-friskole.dk/wp-content/uploads/2023/11/Skolepenge-og-andre-betalinger-24-25-Kopi.pdf

 

VIGTIGT

Alle elever skal selv medbringe en iPad.

Spørgsmål rettes til skolens kontor på tlf. 7456 2002