Gå tilbage

Formål for medborgerskab

På Stepping Friskole er Medborgerskab et obligatorisk fag i 7.-9. Klasse. Medborgerskab er et teoretisk fag, der er en kombination af historie, kristendom og samfundsfag. 

I Medborgerskab kan forløbene således være et overordnet emne, hvor alle tre fag er inkluderet, eller et emne kan tage udgangspunkt i et af de tre fag alene.

Undervisningen i Medborgerskab kan foregå enten klasseopdelt eller på hold, hvor elever fra 7.-9. klasse er blandet. 

Faget har til formål at motivere elever til at engagere sig i samfundsrelaterede, historiske og religiøse problemstillinger og udvikle en forståelse af dem selv som medborgere.

Medborgerskab handler ikke kun om rettigheder og pligter, men også om aktiv deltagelse i samfundet. Det indebærer elevernes evne til selvbestemmelse, evne til medbestemmelse og evne til at være solidarisk med dem, der er en del af samme fællesskaber som dem selv, og dem som ikke er.

Der undervises i faget 4 lektioner af 45 min om ugen.

I tilknytning til faget Medborgerskab er der en ugentlig fortælletime. Fortællingen knytter sig til faget og kan både være fiktivt og faktuelt. 

Faget medborgerskab er ikke et prøvefag, men der er ved afslutningen af 9.kl mulighed for at komme til afgangsprøve i samfundsfag, da det ligger som et udtræksfag i den humanistiske fagblok.