Gå tilbage

Formål for faget Udeliv

Formålet med undervisningen i udeliv er, at eleverne opnår indsigt i og kan se sammenhænge i naturen. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser. 

Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med naturen. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget samfund samt ansvarlighed over for naturen.

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen, herunder is der smelter, vand der fryser, vand der fordamper.
 • beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper
 • kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året
 • kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst
 • kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
 • kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen
 • undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør
 • kende verdenshjørnerne
 • kende til kategorier af dyr, herunder vilde dyr, husdyr, kæledyr, fortidsdyr og fantasidyr

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen.

Arbejdsmåder og tankegange 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvilken temperatur har vandet fra hanen, hvor kan vi finde regnorme, hvorfor regner det?
 • opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter
 • anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer.
 • ordne resultater og erfaringer på forskellige måder
 • formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning.