Gå tilbage

Vi vil gerne hermed invitere jer til Friskoleaften

mandag d. 22. januar 2018 kl. 19.30.

Alle er velkommen

Vi støder oftere og oftere  ind i problematikker vedrørende elevernes færden på de sociale medier. Det der egentlig skulle være sjovt, bliver ofte en kilde til sorg og usikkerhed. Det er vigtigt, at vi forældre og de voksne på skolen får en større viden om det og dermed er bedre klædt på til at hjælpe børn og unge med at begå sig på de sociale medier.

Derfor har vi inviteret en ekspert på området . Flere forældre har anbefalet Lykke M. Kristensens foredrag, da de har oplevet det via deres arbejde. Det skulle være en øjenåbner samtidig med at det også muntert.

Vi forventer, at alle hjem deltager, særligt fordi det her er så højaktuelt, og vi synes, at det fylder i hverdagen. Det er en rigtig god ide at tage jeres teenager med til foredraget.