Stepping Friskole indkalder til ordinær generalforsamling

onsdag den 17. april 2013 kl. 19.00 på skolen.

Referat: Aksel Thomsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Hans Bjarne Christiansen.

Stemmetællere: Britt Møller og Lene Bording.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

Formand Poul Richard Jørgensen`s beretning godkendt.

Der bliver spurgt om der er overvejelserne vedr. den nye busrute kører for overbygningens elever, så de kan komme hjem fra skole de dage hvor de først har fri efter bussen er kørt.

Der er ikke taget beslutning om emnet for næste skoleår, men spørgsmålet er taget til efterretning.

Skoleleder Lise Klausen aflægger beretning.

Lise´s beretning godkendt.

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

Årsrapport (vedlagt).

Bestyrelsen har valgt at fyre BDO som revisor og har skiftet til Brandt revision i stedet.

Det rente og afdragsfrie lån v. Kolding kommunen er trukket ud af regnskabet, for at give et mere realistisk billede af driften.

På grund af nedskæring af statstilskuddet med 1% bliver forældre betalingen hævet det kommende skole år.

Skolens regnskab godkendt.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Valgt til bestyrelse:

Poul Richard, Kim Lund, Randi, Anne Marie. Suppleant: Morten, Jan.

4b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen (ingen på valg).

 5. Valg af suppleanter i henholdvis forældrekredsen og skolekredsen

Valgt: Ida og Peter.

6. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har trukket forslaget om vedtægtsændringer tilbage, da det kræver mere forberedelse at få vetægterne ændret.

7.Tilsyn afrapportering.

Tilsynsrapport vedlagt og godkendt

8. Eventuelt.

Anne Grete fra støtteforeningen: A.G. forklarer støtteforeningens rolle.

S.F. støtter med fri pladser. Derfor opfordrer hun til at man støtter op om deltagelsen ved arrangementer, så som Tågerupgård/rytterfesten.

Aflevering og afhentning af børn på parkeringspladsen ud mod gaden er ikke hensigtsmæssig, da skolebussen ikke kan komme til. Derfor bliver der opfordret til at aflevering og afhentning foregår på p.pladsen v. hallen.

Afslutningsvis takker Poul Richard Karina for indsatsen i bestyrelsen.

Skriv et svar