Gå tilbage

Vi inviterer alle forældre, venner af friskolen og andre interesserede til generalforsamling på Stepping Friskole onsdag d. 19. april kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Skolelederen aflægger beretning
 5. Beretning fra den tilsynsførende
 6. Bestyrelsen fremlægger revideret årsrapport til orientering
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af tilsynsførende
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i Forældrekredsen
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer i Skolekredsen
 11. Valg af suppleanter
 12. Eventuelt

Der serveres efterfølgende kaffe og kage.

Vel mødt!