Gå tilbage

Generalforsamling onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Skolelederens beretning
 5. Regnskabsgennemgang
 6. Valg til skolekredsen
 7. Valg af suppleant fra skolekredsen
 8. Valgt til forældrekredsen
 9. Valg af suppleant fra forældrekredsen.
 10. Beretning fra skolens tilsynsførende
 11. Valg af tilsynsførende

 

Vel mødt.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen.