Gå tilbage

Generalforsamling onsdag den 20. april 2015 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Skolelederens beretning
  5. Regnskabsgennemgang
  6. Valg til skolekredsen
  7. Valg af suppleant fra skolekredsen
  8. Valgt til forældrekredsen
  9. Valg af suppleant fra forældrekredsen.
  10. Beretning fra skolens tilsynsførende

Venlig hilsen

Bestyrelsen