Gå tilbage

TILSYNSBESØG, MANDAG, DEN 2. MARTS 2015

Stepping Friskole skolekode nr. 280218

Ud over behagelig snak med enkelte lærere samt skolelederen Lise, samt deltagelse i morgensam-ling, overværede jeg på dagens tilsynsbesøg undervisningen i følgende fag:

 

Engelsk i 8. klasse

Timen begyndte med en ”short warmer”, hvor børnene øvede engelsk med forskellige spil og opga-ver, enten individuelt eller to og to.

Herefter arbejdede børnene parvis med tekster på deres I-pads. De skulle læse forskellige tekster, og derefter træne og indtale (oplæse) teksterne til I-paden og lægge indtalingerne med markeringer ved de forskellige tekster, så læreren efterfølgende kunne gå ind og aflytte og kommentere dem. En god metode, der medfører, at mange børn kan være aktive samtidig i forhold til f.eks. min egen skoletid, hvor kun typisk én elev læste ad gangen. Samtidig gør samarbejdet, at børnene indbyrdes kommen-terer og giver respons på hinandens præstationer på en god måde.

 

Dansk i 5. klasse.

Timen indledtes med en snak om de staveord børnene havde arbejdet med.

Herefter stod den på litteratur. I dag handlede det om en forholdsvis ny genre: Computerspils-gen-ren. Der blev talt om forskellen mellem strategi-spil, actions-spil og adventure-spil. Emnet var ty-deligvis noget, der interesserede klassen. Der var stort engagement og diskussionslyst (ikke mindst blandt drengene), og der blev draget gode paralleller til øvrige genrer fra litteraturen og inddraget eksempler fra tidligere læst litteratur.

 

Dansk 2. klasse.

Planen for timens forløb blev skrevet op på tavlen, så børnene vidste, hvad der skulle ske. En lille – men rigtig god detalje (også for større børn) – som er med til at skabe struktur og overblik. Der er der faktisk mange børn, der kan drage stor fordel af. Herefter en grundig introduktion og fælles gennemgang til det skriftlige arbejde, der sikrede, at alle vidste hvad de skulle. Efterhånden som børnene blev færdige, blev de opfordret til at hjælpe og checke de kammerater, der endnu ikke var færdige, noget der tydeligvis var almindeligt og derfor helt naturligt for børnene, og som var med-virkende til at alle børn var aktive i undervisningen.

Til sidst arbejdede børnene sammen parvis om opgaveløsning i opgavehæfterne.

I alle klasser blev der arbejdet med tingene på en god måde, og niveauet skønnes fint med den forskellighed, der naturligt vil være i den enkelte årgang.

Venlig hilsen

Peter Dal Lawaetz

Tilsynsførende