Gå tilbage

I henhold til nuværende vedtægter § 19 skal ændringer vedtages ved 2 generalforsamlinger, første gang er sket ved den ordinære generalforsamling 2014 og den nu varslede ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 2015 kl. 17.30 på skolen

Annonceret i Tyrstrups Herreds tidende den 3. marts 2015.

Der skal gøres opmærksomt på , at der ikke kan ændres i teksten , men alene kan godkendes eller forkastes.

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af stemmetæller.
  4. Gennemgang af ændringer og afstemning.