Gå tilbage

TILSYNSBESØG, TIRSDAG, DEN 17. SEPTEMBER 2014

Stepping Friskole skolekode nr. 280218

Skoleårets første besøg begyndte ved morgensamlingen med en fortælling om en families indvandring til Amerika. Der var en medlevende fortælling og der var stor lydhørhed blandt børnene. Gymnastiksalen er – med det efterhånden ret store elevtal – blevet det nye fælles samlingsrum. Umiddelbart ikke så hyggeligt som det gamle samlingslokale, men det fungerede faktisk godt. Rummet er øjensynligt bygget efter ”det gyldne snit”, hvilket som bekendt er det ultimative når det angår akustikken. Og det fungerer fint – alle kan fint høre, hvad der bliver fortalt uden tekniske hjælpemidler. Og når ribberne kommer væk og de bliver malet lidt vægge, så det ikke længere umiddelbart ligner en gymnastiksal, så bliver det faktisk rigtig fint.

Efter en efterfølgende snak og en kop kaffe på lærerværelset, var jeg inde i 4. klasse til dansk diktat og i 3. klasse til engelsk.

I dansk skulle 4. klasse have deres første diktat i den nye bog. Det er et rigtig godt system, hvor eleverne kan arbejde med den samme bog, og få oplæst den samme diktat, men arbejde på 3 forskellige niveauer. Da det var første gang, blev der gjort meget ud af introduktionen, og der blev dikteret langsomt med ekstra gentagelser, hvor det var nødvendigt. Efter diktaten arbejdede børnene med selvstændig frilæsning.

I engelsk i 3. klasse arbejdede børnene med et spændende program på deres i-Pads. Der var i programmet nogle spørgsmål, som eleverne skulle besvare ved at indtale det på i-Pad.. Spørgsmålene blev først gennemgået af læreren, hvorefter børnene gik sammen to og to og arbejdede med indtalingen af svarene. Et rigtig godt eksempel på hvordan i-Pads kan bruges som et godt arbejdsredskab: I stedet for – som tidligere – at læreren spurgte én elev, som så skulle svare, ja så kan alle børnene nu være aktive på samme tid. De kan selv afspille og høre deres svar, evt. slette dem og indtale på ny.

Efter timen fik jeg en snak og en opdatering af Lise omkring den aktuelle situation med elevtal, klasser, nyansættelser mm.

En dag med nogle gode timer, og en oplevelse af en god stemning, kompetente voksne og aktive børn med en god arbejdsmoral.

 

Venlig hilsen

Peter Dal Lawaetz

Tilsynsførende