Gå tilbage

Tilsynsbesøg onsdag, den 12. november 2014

Stepping Friskole skolekode nr. 280218

Jeg indledte mit besøg ved at overvære slutningen på den spændende fortælling om Ronja Røverdatter til morgensamlingen. God fortæller og opmærksomt, lyttende børn. Der afsluttedes med fællessang med god deltagelse af børnene.

Efter en god snak med skolelederen, Lise,  og en kop kaffe og en snak med nogle af lærerne, gik jeg til engelsk i 3. klasse. Timen begyndte med en fællessang – på engelsk naturligvis – som havde til formål på en rigtig god måde at indlære klokken. Herefter fik børnene udleveret opgaveark, hvor de skulle aflæse tiderne på forskellige ure, og skrive tiden på engelsk. Det meste af undervisningen foregik i øvrigt på engelsk.

Jeg gik derefter til dansk i 1. klasse. Her arbejdede børnene med bogstaver, i dag bogstavet D, som dels forlyd, baglyd og stumt bogstav. Børnene fik udleveret bogstavskort med hhv. konsonat og vokal, og skulle så finde sammen to og to og udtale lydene af de sammensatte bogstaver, dels med vokalen først, dels med konsonanten først. En rigtig god øvelse. Børnene læste derefter i deres bogstavsbog, og der blev taget hul på det nye bogstav T.

Efter spisepausen gik turen til 9. kl. som arbejdede med emnet ”Magt og afmagt”, hvortil de havde læst ”Drengene fra Sct. Petri”. De skulle arbejde med analysespørgsmål stillet til teksten (og filmen, som de havde set). De skulle hver vælge to personer til personkarakteristik og de skulle lave referat og lave perspektivering til andre bøger/film omkring emnet. Begreber som ”plot-point”, ”klassisk analysemodel” og ”berettermodel” diskuteredes, og kunne anvendes individuelt.

Til slut var jeg en tur forbi sløjdlokalet, hvor en gruppe elever var i gang med produktionen til årets juleværksted. En del drenge – og enkelte piger – var her i fuld gang med sav, høvl og sandpapir, og mange spændende produkter var i gang med at finde sin form

En fin dag på friskolen præget af en god stemning, veludført og velforberedt undervisning og en fornuftig arbejdsdisciplin hele vejen rundt.

Peter Dal Lawaetz

Forældrevalgt tilsyn